Liite:Verbitaivutus/suomi/nauttia

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nautin en nauti minä olen nauttinut en ole nauttinut
sinä nautit et nauti sinä olet nauttinut et ole nauttinut
hän nauttii luo ei nauti hän on nauttinut ei ole nauttinut
me nautimme emme nauti me olemme nauttineet emme ole nauttineet
te
Te
nautitte
-"-
ette nauti
-"-
te
Te
olette nauttineet
olette nauttinut
ette ole nauttineet
ette ole nauttinut
he nauttivat eivät nauti he ovat nauttineet eivät ole nauttineet
passiivi nautitaan ei nautita passiivi on nautittu ei ole nautittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nautin en nauttinut minä olin nauttinut en ollut nauttinut
sinä nautit et nauttinut sinä olit nauttinut et ollut nauttinut
hän nautti ei nauttinut hän oli nauttinut ei ollut nauttinut
me nautimme emme nauttineet me olimme nauttineet emme olleet nauttineet
te
Te
nautitte
-"-
ette nauttineet
ette nauttinut
te
Te
olitte nauttineet
olitte nauttinut
ette olleet nauttineet
ette ollut nauttinut
he nauttivat eivät nauttineet he olivat nauttineet eivät olleet nauttineet
passiivi nautittiin ei nautittu passiivi oli nautittu ei ollut nautittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nauttisin en nauttisi minä olisin nauttinut en olisi nauttinut
sinä nauttisit et nauttisi sinä olisit nauttinut et olisi nauttinut
hän nauttisi ei nauttisi hän olisi nauttinut ei olisi nauttinut
me nauttisimme emme nauttisi me olisimme nauttineet emme olisi nauttineet
te
Te
nauttisitte
-"-
ette nauttisi
-"-
te
Te
olisitte nauttineet
olisitte nauttinut
ette olisi nauttineet
ette olisi nauttinut
he nauttisivat eivät nauttisi he olisivat nauttineet eivät olisi nauttineet
passiivi nautittaisiin ei nautittaisi passiivi olisi nautittu ei olisi nautittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nauttinen en nauttine minä lienen nauttinut en liene nauttinut
sinä nauttinet et nauttine sinä lienet nauttinut et liene nauttinut
hän nauttinee ei nauttine hän lienee nauttinut ei liene nauttinut
me nauttinemme emme nauttine me lienemme nauttineet emme liene nauttineet
te
Te
nauttinette
-"-
ette nauttine
-"-
te
Te
lienette nauttineet
lienette nauttinut
ette liene nauttineet
ette liene nauttinut
he nauttinevat eivät nauttine he lienevät nauttineet eivät liene nauttineet
passiivi nautittaneen ei nautittane passiivi lienee nautittu ei liene nautittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä nauti älä nauti sinä
hän nauttikoon älköön nauttiko hän olkoon nauttinut älköön olko nauttinut
me nauttikaamme älkäämme nauttiko me
te
Te
nauttikaa
-"-
älkää nauttiko
-"-
te
Te
he nauttikoot älkööt nauttiko he olkoot nauttineet älkööt olko nauttineet
passiivi nautittakoon älköön nautittako passiivi olkoon nautittu älköön olko nautittu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. nauttia preesens nauttiva nautittava
pitkä 1. nauttiakseen1 perfekti nauttinut nautittu
2. inessiivi nauttiessa2 nautittaessa agentti nauttima4
instruktiivi nauttien kielteinen agentti nauttimaton
3. inessiivi nauttimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi nauttimasta
illatiivi nauttimaan
adessiivi nauttimalla
abessiivi nauttimatta
instruktiivi nauttiman nautittaman
4. nominatiivi nauttiminen
partitiivi nauttimista
5. nauttimaisillaan3