Liite:Verbitaivutus/suomi/myötäillä

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä myötäilen en myötäile minä olen myötäillyt en ole myötäillyt
sinä myötäilet et myötäile sinä olet myötäillyt et ole myötäillyt
hän myötäilee ei myötäile hän on myötäillyt ei ole myötäillyt
me myötäilemme emme myötäile me olemme myötäilleet emme ole myötäilleet
te
Te
myötäilette
-"-
ette myötäile
-"-
te
Te
olette myötäilleet
olette myötäillyt
ette ole myötäilleet
ette ole myötäillyt
he myötäilevät eivät myötäile he ovat myötäilleet eivät ole myötäilleet
passiivi myötäillään ei myötäillä passiivi on myötäilty ei ole myötäilty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä myötäilin en myötäillyt minä olin myötäillyt en ollut myötäillyt
sinä myötäilit et myötäillyt sinä olit myötäillyt et ollut myötäillyt
hän myötäili ei myötäillyt hän oli myötäillyt ei ollut myötäillyt
me myötäilimme emme myötäilleet me olimme myötäilleet emme olleet myötäilleet
te
Te
myötäilitte
-"-
ette myötäilleet
ette myötäillyt
te
Te
olitte myötäilleet
olitte myötäillyt
ette olleet myötäilleet
ette olleet myötäillyt
he myötäilivät eivät myötäilleet he olivat myötäilleet eivät olleet myötäilleet
passiivi myötäiltiin ei myötäilty passiivi oli myötäilty ei ollut myötäilty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä myötäilisin en myötäilisi minä olisin myötäillyt en olisi myötäillyt
sinä myötäilisit et myötäilisi sinä olisit myötäillyt et olisi myötäillyt
hän myötäilisi ei myötäilisi hän olisi myötäillyt ei olisi myötäillyt
me myötäilisimme emme myötäilisi me olisimme myötäilleet emme olisi myötäilleet
te
Te
myötäilisitte
-"-
ette myötäilisi
-"-
te
Te
olisitte myötäilleet
olisitte myötäillyt
ette olisi myötäilleet
ette olisi myötäillyt
he myötäilisivät eivät myötäilisi he olisivat myötäilleet eivät olisi myötäilleet
passiivi myötäiltäisiin ei myötäiltäisi passiivi olisi myötäilty ei olisi myötäilty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä myötäillen en myötäille minä lienen myötäillyt en liene myötäillyt
sinä myötäillet et myötäille sinä lienet myötäillyt et liene myötäillyt
hän myötäillee ei myötäille hän lienee myötäillyt ei liene myötäillyt
me myötäillemme emme myötäille me lienemme myötäilleet emme liene myötäilleet
te
Te
myötäillette
-"-
ette myötäille
-"-
te
Te
lienette myötäilleet
lienette myötäillyt
ette liene myötäilleet
ette liene myötäillyt
he myötäillevät eivät myötäille he lienevät myötäilleet eivät liene myötäilleet
passiivi myötäiltäneen ei myötäiltäne passiivi lienee myötäilty ei liene myötäilty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä myötäile älä myötäile sinä
hän myötäilköön älköön myötäilkö hän olkoon myötäillyt älköön olko myötäillyt
me myötäilkäämme älkäämme myötäilkö me
te
Te
myötäilkää
-"-
älkää myötäilkö
-"-
te
Te
he myötäilkööt älkööt myötäilkö he olkoot myötäilleet älkööt olko myötäilleet
passiivi myötäiltäköön älköön myötäiltäkö passiivi olkoon myötäilty älköön olko myötäilty

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. myötäillä preesens myötäilevä myötäiltävä
pitkä 1. myötäilläkseen1 perfekti myötäillyt myötäilty
2. inessiivi myötäillessä2 myötäiltäessä agentti myötäilemä4
instruktiivi myötäillen kielteinen agentti myötäilemätön
3. inessiivi myötäilemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi myötäilemästä
illatiivi myötäilemään
adessiivi myötäilemällä
abessiivi myötäilemättä
instruktiivi myötäilemän myötäiltämän
4. nominatiivi myötäileminen
partitiivi myötäilemistä
5. myötäilemäisillään3