Liite:Verbitaivutus/suomi/murtaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä murran en murra minä olen murtanut en ole murtanut
sinä murrat et murra sinä olet murtanut et ole murtanut
hän murtaa ei murra hän on murtanut ei ole murtanut
me murramme emme murra me olemme murtaneet emme ole murtaneet
te
Te
murratte
-"-
ette murra
-"-
te
Te
olette murtaneet
olette murtanut
ette ole murtaneet
ette ole murtanut
he murtavat eivät murra he ovat murtaneet eivät ole murtaneet
passiivi murretaan ei murreta passiivi on murrettu ei ole murrettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mursin en murtanut minä olin murtanut en ollut murtanut
sinä mursit et murtanut sinä olit murtanut et ollut murtanut
hän mursi ei murtanut hän oli murtanut ei ollut murtanut
me mursimme emme murtaneet me olimme murtaneet emme olleet murtaneet
te
Te
mursitte
-"-
ette murtaneet
ette murtanut
te
Te
olitte murtaneet
olitte murtanut
ette olleet murtaneet
ette olleet murtanut
he mursivat eivät murtaneet he olivat murtaneet eivät olleet murtaneet
passiivi murrettiin ei murrettu passiivi oli murrettu ei ollut murrettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä murtaisin en murtaisi minä olisin murtanut en olisi murtanut
sinä murtaisit et murtaisi sinä olisit murtanut et olisi murtanut
hän murtaisi ei murtaisi hän olisi murtanut ei olisi murtanut
me murtaisimme emme murtaisi me olisimme murtaneet emme olisi murtaneet
te
Te
murtaisitte
-"-
ette murtaisi
-"-
te
Te
olisitte murtaneet
olisitte murtanut
ette olisi murtaneet
ette olisi murtanut
he murtaisivat eivät murtaisi he olisivat murtaneet eivät olisi murtaneet
passiivi murrettaisiin ei murrettaisi passiivi olisi murrettu ei olisi murrettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä murtanen en murtane minä lienen murtanut en liene murtanut
sinä murtanet et murtane sinä lienet murtanut et liene murtanut
hän murtanee ei murtane hän lienee murtanut ei liene murtanut
me murtanemme emme murtane me lienemme murtaneet emme liene murtaneet
te
Te
murtanette
-"-
ette murtane
-"-
te
Te
lienette murtaneet
lienette murtanut
ette liene murtaneet
ette liene murtanut
he murtanevat eivät murtane he lienevät murtaneet eivät liene murtaneet
passiivi murrettaneen ei murrettane passiivi lienee murrettu ei liene murrettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä murra älä murra sinä
hän murtakoon älköön murtako hän olkoon murtanut älköön olko murtanut
me murtakaamme älkäämme murtako me
te
Te
murtakaa
-"-
älkää murtako
-"-
te
Te
he murtakoot älkööt murtako he olkoot murtaneet älkööt olko murtaneet
passiivi murrettakoon älköön murrettako passiivi olkoon murrettu älköön olko murrettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. murtaa preesens murtava murrettava
pitkä 1. murtaakseen1 perfekti murtanut murrettu
2. inessiivi murtaessa2 murrettaessa agentti murtama4
instruktiivi murtaen kielteinen agentti murtamaton
3. inessiivi murtamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi murtamasta
illatiivi murtamaan
adessiivi murtamalla
abessiivi murtamatta
instruktiivi murtaman murrettaman
4. nominatiivi murtaminen
partitiivi murtamista
5 murtamaisillaan3