Liite:Verbitaivutus/suomi/mumista

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mumisen en mumise minä olen mumissut en ole mumissut
sinä mumiset et mumise sinä olet mumissut et ole mumissut
hän mumisee ei mumise hän on mumissut ei ole mumissut
me mumisemme emme mumise me olemme mumisseet emme ole mumisseet
te
Te
mumisette
-"-
ette mumise
-"-
te
Te
olette mumisseet
olette mumissut
ette ole mumisseet
ette ole mumissut
he mumisevat eivät mumise he ovat mumisseet eivät ole mumisseet
passiivi mumistaan ei mumista passiivi on mumistu ei ole mumistu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mumisin en mumissut minä olin mumissut en ollut mumissut
sinä mumisit et mumissut sinä olit mumissut et ollut mumissut
hän mumisi ei mumissut hän oli mumissut ei ollut mumissut
me mumisimme emme mumisseet me olimme mumisseet emme olleet mumisseet
te
Te
mumisitte
-"-
ette mumisseet
ette mumissut
te
Te
olitte mumisseet
olitte mumissut
ette olleet mumisseet
ette olleet mumissut
he mumisivat eivät mumisseet he olivat mumisseet eivät olleet mumisseet
passiivi mumistiin ei mumistu passiivi oli mumistu ei ollut mumistu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mumisisin en mumisisi minä olisin mumissut en olisi mumissut
sinä mumisisit et mumisisi sinä olisit mumissut et olisi mumissut
hän mumisisi ei mumisisi hän olisi mumissut ei olisi mumissut
me mumisisimme emme mumisisi me olisimme mumisseet emme olisi mumisseet
te
Te
mumisisitte
-"-
ette mumisisi
-"-
te
Te
olisitte mumisseet
olisitte mumissut
ette olisi mumisseet
ette olisi mumissut
he mumisisivat eivät mumisisi he olisivat mumisseet eivät olisi mumisseet
passiivi mumistaisiin ei mumistaisi passiivi olisi mumistu ei olisi mumistu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mumissen en mumisse minä lienen mumissut en liene mumissut
sinä mumisset et mumisse sinä lienet mumissut et liene mumissut
hän mumissee ei mumisse hän lienee mumissut ei liene mumissut
me mumissemme emme mumisse me lienemme mumisseet emme liene mumisseet
te
Te
mumissette
-"-
ette mumisse
-"-
te
Te
lienette mumisseet
lienette mumissut
ette liene mumisseet
ette liene mumissut
he mumissevat eivät mumisse he lienevät mumisseet eivät liene mumisseet
passiivi mumistaneen ei mumistane passiivi lienee mumistu ei liene mumistu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä mumise älä mumise sinä
hän mumiskoon älköön mumisko hän olkoon mumissut älköön olko mumissut
me mumiskaamme älkäämme mumisko me
te
Te
mumiskaa
-"-
älkää mumisko
-"-
te
Te
he mumiskoot älkööt mumisko he olkoot mumisseet älkööt olko mumisseet
passiivi mumistakoon älköön mumistako passiivi olkoon mumistu älköön olko mumistu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. mumista preesens mumiseva mumistava
pitkä 1. mumistakseen1 perfekti mumissut mumistu
2. inessiivi mumistessa2 mumistaessa agentti mumisema4
instruktiivi mumisten kielteinen agentti mumisematon
3. inessiivi mumisemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi mumisemasta
illatiivi mumisemaan
adessiivi mumisemalla
abessiivi mumisematta
instruktiivi mumiseman mumistaman
4. nominatiivi mumiseminen
partitiivi mumisemista
5 mumisemaisillaan3