Liite:Verbitaivutus/suomi/mukista

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mukisen en mukise minä olen mukissut en ole mukissut
sinä mukiset et mukise sinä olet mukissut et ole mukissut
hän mukisee ei mukise hän on mukissut ei ole mukissut
me mukisemme emme mukise me olemme mukisseet emme ole mukisseet
te
Te
mukisette
-"-
ette mukise
-"-
te
Te
olette mukisseet
olette mukissut
ette ole mukisseet
ette ole mukissut
he mukisevat eivät mukise he ovat mukisseet eivät ole mukisseet
passiivi mukistaan ei mukista passiivi on mukistu ei ole mukistu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mukisin en mukissut minä olin mukissut en ollut mukissut
sinä mukisit et mukissut sinä olit mukissut et ollut mukissut
hän mukisi ei mukissut hän oli mukissut ei ollut mukissut
me mukisimme emme mukisseet me olimme mukisseet emme olleet mukisseet
te
Te
mukisitte
-"-
ette mukisseet
ette mukissut
te
Te
olitte mukisseet
olitte mukissut
ette olleet mukisseet
ette olleet mukissut
he mukisivat eivät mukisseet he olivat mukisseet eivät olleet mukisseet
passiivi mukistiin ei mukistu passiivi oli mukistu ei ollut mukistu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mukisisin en mukisisi minä olisin mukissut en olisi mukissut
sinä mukisisit et mukisisi sinä olisit mukissut et olisi mukissut
hän mukisisi ei mukisisi hän olisi mukissut ei olisi mukissut
me mukisisimme emme mukisisi me olisimme mukisseet emme olisi mukisseet
te
Te
mukisisitte
-"-
ette mukisisi
-"-
te
Te
olisitte mukisseet
olisitte mukissut
ette olisi mukisseet
ette olisi mukissut
he mukisisivat eivät mukisisi he olisivat mukisseet eivät olisi mukisseet
passiivi mukistaisiin ei mukistaisi passiivi olisi mukistu ei olisi mukistu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mukissen en mukisse minä lienen mukissut en liene mukissut
sinä mukisset et mukisse sinä lienet mukissut et liene mukissut
hän mukissee ei mukisse hän lienee mukissut ei liene mukissut
me mukissemme emme mukisse me lienemme mukisseet emme liene mukisseet
te
Te
mukissette
-"-
ette mukisse
-"-
te
Te
lienette mukisseet
lienette mukissut
ette liene mukisseet
ette liene mukissut
he mukissevat eivät mukisse he lienevät mukisseet eivät liene mukisseet
passiivi mukistaneen ei mukistane passiivi lienee mukistu ei liene mukistu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä mukise älä mukise sinä
hän mukiskoon älköön mukisko hän olkoon mukissut älköön olko mukissut
me mukiskaamme älkäämme mukisko me
te
Te
mukiskaa
-"-
älkää mukisko
-"-
te
Te
he mukiskoot älkööt mukisko he olkoot mukisseet älkööt olko mukisseet
passiivi mukistakoon älköön mukistako passiivi olkoon mukistu älköön olko mukistu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. mukista preesens mukiseva mukistava
pitkä 1. mukistakseen1 perfekti mukissut mukistu
2. inessiivi mukistessa2 mukistaessa agentti mukisema4
instruktiivi mukisten kielteinen agentti mukisematon
3. inessiivi mukisemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi mukisemasta
illatiivi mukisemaan
adessiivi mukisemalla
abessiivi mukisematta
instruktiivi mukiseman mukistaman
4. nominatiivi mukiseminen
partitiivi mukisemista
5. mukisemaisillaan3