Liite:Verbitaivutus/suomi/mukautua

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mukaudun en mukaudu minä olen mukautunut en ole mukautunut
sinä mukaudut et mukaudu sinä olet mukautunut et ole mukautunut
hän mukautuu ei mukaudu hän on mukautunut ei ole mukautunut
me mukaudumme emme mukaudu me olemme mukautuneet emme ole mukautuneet
te
Te
mukaudutte
-"-
ette mukaudu
-"-
te
Te
olette mukautuneet
olette mukautunut
ette ole mukautuneet
ette ole mukautunut
he mukautuvat eivät mukaudu he ovat mukautuneet eivät ole mukautuneet
passiivi mukaudutaan ei mukauduta passiivi on mukauduttu ei ole mukauduttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mukauduin en mukautunut minä olin mukautunut en ollut mukautunut
sinä mukauduit et mukautunut sinä olit mukautunut et ollut mukautunut
hän mukautui ei mukautunut hän oli mukautunut ei ollut mukautunut
me mukauduimme emme mukautuneet me olimme mukautuneet emme olleet mukautuneet
te
Te
mukauduitte
-"-
ette mukautuneet
ette mukautunut
te
Te
olitte mukautuneet
olitte mukautunut
ette olleet mukautuneet
ette olleet mukautunut
he mukautuivat eivät mukautuneet he olivat mukautuneet eivät olleet mukautuneet
passiivi mukauduttiin ei mukauduttu passiivi oli mukauduttu ei ollut mukauduttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mukautuisin en mukautuisi minä olisin mukautunut en olisi mukautunut
sinä mukautuisit et mukautuisi sinä olisit mukautunut et olisi mukautunut
hän mukautuisi ei mukautuisi hän olisi mukautunut ei olisi mukautunut
me mukautuisimme emme mukautuisi me olisimme mukautuneet emme olisi mukautuneet
te
Te
mukautuisitte
-"-
ette mukautuisi
-"-
te
Te
olisitte mukautuneet
olisitte mukautunut
ette olisi mukautuneet
ette olisi mukautunut
he mukautuisivat eivät mukautuisi he olisivat mukautuneet eivät olisi mukautuneet
passiivi mukauduttaisiin ei mukauduttaisi passiivi olisi mukauduttu ei olisi mukauduttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mukautunen en mukautune minä lienen mukautunut en liene mukautunut
sinä mukautunet et mukautune sinä lienet mukautunut et liene mukautunut
hän mukautunee ei mukautune hän lienee mukautunut ei liene mukautunut
me mukautunemme emme mukautune me lienemme mukautuneet emme liene mukautuneet
te
Te
mukautunette
-"-
ette mukautune
-"-
te
Te
lienette mukautuneet
lienette mukautunut
ette liene mukautuneet
ette liene mukautunut
he mukautunevat eivät mukautune he lienevät mukautuneet eivät liene mukautuneet
passiivi mukauduttaneen ei mukauduttane passiivi lienee mukauduttu ei liene mukauduttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä mukaudu älä mukaudu sinä
hän mukautukoon älköön mukautuko hän olkoon mukautunut älköön olko mukautunut
me mukautukaamme älkäämme mukautuko me
te
Te
mukautukaa
-"-
älkää mukautuko
-"-
te
Te
he mukautukoot älkööt mukautuko he olkoot mukautuneet älkööt olko mukautuneet
passiivi mukauduttakoon älköön mukauduttako passiivi olkoon mukauduttu älköön olko mukauduttu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. mukautua preesens mukautuva mukauduttava
pitkä 1. mukautuakseen1 perfekti mukautunut mukauduttu
2. inessiivi mukautuessa2 mukauduttaessa agentti mukautuma4
instruktiivi mukautuen kielteinen agentti mukautumaton
3. inessiivi mukautumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi mukautumasta
illatiivi mukautumaan
adessiivi mukautumalla
abessiivi mukautumatta
instruktiivi mukautuman mukauduttaman
4. nominatiivi mukautuminen
partitiivi mukautumista
5 mukautumaisillaan3