Liite:Verbitaivutus/suomi/maistella

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä maistelen en maistele minä olen maistellut en ole maistellut
sinä maistelet et maistele sinä olet maistellut et ole maistellut
hän maistelee ei maistele hän on maistellut ei ole maistellut
me maistelemme emme maistele me olemme maistelleet emme ole maistelleet
te
Te
maistelette
-"-
ette maistele
-"-
te
Te
olette maistelleet
olette maistellut
ette ole maistelleet
ette ole maistellut
he maistelevat eivät maistele he ovat maistelleet eivät ole maistelleet
passiivi maistellaan ei maistella passiivi on maisteltu ei ole maisteltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä maistelin en maistellut minä olin maistellut en ollut maistellut
sinä maistelit et maistellut sinä olit maistellut et ollut maistellut
hän maisteli ei maistellut hän oli maistellut ei ollut maistellut
me maistelimme emme maistelleet me olimme maistelleet emme olleet maistelleet
te
Te
maistelitte
-"-
ette maistelleet
ette maistellut
te
Te
olitte maistelleet
olitte maistellut
ette olleet maistelleet
ette olleet maistellut
he maistelivat eivät maistelleet he olivat maistelleet eivät olleet maistelleet
passiivi maisteltiin ei maisteltu passiivi oli maisteltu ei ollut maisteltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä maistelisin en maistelisi minä olisin maistellut en olisi maistellut
sinä maistelisit et maistelisi sinä olisit maistellut et olisi maistellut
hän maistelisi ei maistelisi hän olisi maistellut ei olisi maistellut
me maistelisimme emme maistelisi me olisimme maistelleet emme olisi maistelleet
te
Te
maistelisitte
-"-
ette maistelisi
-"-
te
Te
olisitte maistelleet
olisitte maistellut
ette olisi maistelleet
ette olisi maistellut
he maistelisivat eivät maistelisi he olisivat maistelleet eivät olisi maistelleet
passiivi maisteltaisiin ei maisteltaisi passiivi olisi maisteltu ei olisi maisteltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä maistellen en maistelle minä lienen maistellut en liene maistellut
sinä maistellet et maistelle sinä lienet maistellut et liene maistellut
hän maistellee ei maistelle hän lienee maistellut ei liene maistellut
me maistellemme emme maistelle me lienemme maistelleet emme liene maistelleet
te
Te
maistellette
-"-
ette maistelle
-"-
te
Te
lienette maistelleet
lienette maistellut
ette liene maistelleet
ette liene maistellut
he maistellevat eivät maistelle he lienevät maistelleet eivät liene maistelleet
passiivi maisteltaneen ei maisteltane passiivi lienee maisteltu ei liene maisteltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä maistele älä maistele sinä
hän maistelkoon älköön maistelko hän olkoon maistellut älköön olko maistellut
me maistelkaamme älkäämme maistelko me
te
Te
maistelkaa
-"-
älkää maistelko
-"-
te
Te
he maistelkoot älkööt maistelko he olkoot maistelleet älkööt olko maistelleet
passiivi maisteltakoon älköön maisteltako passiivi olkoon maisteltu älköön olko maisteltu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. maistella preesens maisteleva maisteltava
pitkä 1. maistellakseen1 perfekti maistellut maisteltu
2. inessiivi maistellessa2 maisteltaessa agentti maistelema4
instruktiivi maistellen kielteinen agentti maistelematon
3. inessiivi maistelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi maistelemasta
illatiivi maistelemaan
adessiivi maistelemalla
abessiivi maistelematta
instruktiivi maisteleman maisteltaman
4. nominatiivi maisteleminen
partitiivi maistelemista
5 maistelemaisillaan3