Liite:Verbitaivutus/suomi/maistaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä maistan en maista minä olen maistanut en ole maistanut
sinä maistat et maista sinä olet maistanut et ole maistanut
hän maistaa ei maista hän on maistanut ei ole maistanut
me maistamme emme maista me olemme maistaneet emme ole maistaneet
te
Te
maistatte
-"-
ette maista
-"-
te
Te
olette maistaneet
olette maistanut
ette ole maistaneet
ette ole maistanut
he maistavat eivät maista he ovat maistaneet eivät ole maistaneet
passiivi maistetaan ei maisteta passiivi on maistettu ei ole maistettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä maistoin en maistanut minä olin maistanut en ollut maistanut
sinä maistoit et maistanut sinä olit maistanut et ollut maistanut
hän maistoi ei maistanut hän oli maistanut ei ollut maistanut
me maistoimme emme maistaneet me olimme maistaneet emme olleet maistaneet
te
Te
maistoitte
-"-
ette maistaneet
ette maistanut
te
Te
olitte maistaneet
olitte maistanut
ette olleet maistaneet
ette olleet maistanut
he maistoivat eivät maistaneet he olivat maistaneet eivät olleet maistaneet
passiivi maistettiin ei maistettu passiivi oli maistettu ei ollut maistettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä maistaisin en maistaisi minä olisin maistanut en olisi maistanut
sinä maistaisit et maistaisi sinä olisit maistanut et olisi maistanut
hän maistaisi ei maistaisi hän olisi maistanut ei olisi maistanut
me maistaisimme emme maistaisi me olisimme maistaneet emme olisi maistaneet
te
Te
maistaisitte
-"-
ette maistaisi
-"-
te
Te
olisitte maistaneet
olisitte maistanut
ette olisi maistaneet
ette olisi maistanut
he maistaisivat eivät maistaisi he olisivat maistaneet eivät olisi maistaneet
passiivi maistettaisiin ei maistettaisi passiivi olisi maistettu ei olisi maistettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä maistanen en maistane minä lienen maistanut en liene maistanut
sinä maistanet et maistane sinä lienet maistanut et liene maistanut
hän maistanee ei maistane hän lienee maistanut ei liene maistanut
me maistanemme emme maistane me lienemme maistaneet emme liene maistaneet
te
Te
maistanette
-"-
ette maistane
-"-
te
Te
lienette maistaneet
lienette maistanut
ette liene maistaneet
ette liene maistanut
he maistanevat eivät maistane he lienevät maistaneet eivät liene maistaneet
passiivi maistettaneen ei maistettane passiivi lienee maistettu ei liene maistettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä maista älä maista sinä
hän maistakoon älköön maistako hän olkoon maistanut älköön olko maistanut
me maistakaamme älkäämme maistako me
te
Te
maistakaa
-"-
älkää maistako
-"-
te
Te
he maistakoot älkööt maistako he olkoot maistaneet älkööt olko maistaneet
passiivi maistettakoon älköön maistettako passiivi olkoon maistettu älköön olko maistettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. maistaa preesens maistava maistettava
pitkä 1. maistaakseen1 perfekti maistanut maistettu
2. inessiivi maistaessa2 maistettaessa agentti maistama4
instruktiivi maistaen kielteinen agentti maistamaton
3. inessiivi maistamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi maistamasta
illatiivi maistamaan
adessiivi maistamalla
abessiivi maistamatta
instruktiivi maistaman maistettaman
4. nominatiivi maistaminen
partitiivi maistamista
5 maistamaisillaan3