Liite:Verbitaivutus/suomi/maata

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä makaan luo en makaa minä olen maannut en ole maannut
sinä makaat luo et makaa sinä olet maannut et ole maannut
hän makaa luo ei makaa hän on maannut ei ole maannut
me makaamme luo emme makaa me olemme maanneet luo emme ole maanneet
te
Te
makaatte luo
-"-
ette makaa
-"-
te
Te
olette maanneet
olette maannut
ette ole maanneet
ette ole maannut
he makaavat luo eivät makaa he ovat maanneet eivät ole maanneet
passiivi maataan luo ei maata passiivi on maattu ei ole maattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä makasin luo en maannut minä olin maannut en ollut maannut
sinä makasit luo et maannut sinä olit maannut et ollut maannut
hän makasi luo ei maannut hän oli maannut ei ollut maannut
me makasimme luo emme maanneet me olimme maanneet emme olleet maanneet
te
Te
makasitte luo
-"-
ette maanneet
ette maannut
te
Te
olitte maanneet
olitte maannut
ette olleet maanneet
ette ollut maannut
he makasivat luo eivät maanneet he olivat maanneet eivät olleet maanneet
passiivi maattiin ei maattu passiivi oli maattu ei ollut maattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä makaisin luo en makaisi minä olisin maannut en olisi maannut
sinä makaisit luo et makaisi sinä olisit maannut et olisi maannut
hän makaisi luo ei makaisi hän olisi maannut ei olisi maannut
me makaisimme luo emme makaisi me olisimme maanneet emme olisi maanneet
te
Te
makaisitte luo
-"-
ette makaisi
-"-
te
Te
olisitte maanneet
olisitte maannut
ette olisi maanneet
ette olisi maannut
he makaisivat luo eivät makaisi he olisivat maanneet eivät olisi maanneet
passiivi maattaisiin luo ei maattaisi luo passiivi olisi maattu ei olisi maattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä maannen en maanne minä lienen maannut en liene maannut
sinä maannet et maanne sinä lienet maannut et liene maannut
hän maannee ei maanne hän lienee maannut ei liene maannut
me maannemme emme maanne me lienemme maanneet emme liene maanneet
te
Te
maannette
-"-
ette maanne
-"-
te
Te
lienette maanneet
lienette maannut
ette liene maanneet
ette liene maannut
he maannevat eivät maanne he lienevät maanneet eivät liene maanneet
passiivi maattaneen ei maattane passiivi lienee maattu ei liene maattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä makaa älä makaa sinä
hän maatkoon älköön maatko hän olkoon maannut älköön olko maannut
me maatkaamme älkäämme maatko me
te
Te
maatkaa
-"-
älkää maatko
-"-
te
Te
he maatkoot älkööt maatko he olkoot maanneet älkööt olko maanneet
passiivi maattakoon älköön maattako passiivi olkoon maattu älköön olko maattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. maata preesens makaava maattava
pitkä 1. maatakseen1 perfekti maannut maattu
2. inessiivi maatessa2 maattaessa agentti makaama4
instruktiivi maaten kielteinen agentti makaamaton
3. inessiivi makaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi makaamasta
illatiivi makaamaan
adessiivi makaamalla
abessiivi makaamatta
instruktiivi makaaman maattaman
4. nominatiivi makaaminen
partitiivi makaamista
5. makaamaisillaan3