Liite:Verbitaivutus/suomi/määkyä

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä määyn en määy minä olen määkynyt en ole määkynyt
sinä määyt et määy sinä olet määkynyt et ole määkynyt
hän määkyy ei määy hän on määkynyt ei ole määkynyt
me määymme emme määy me olemme määkyneet emme ole määkyneet
te
Te
määytte
-"-
ette määy
-"-
te
Te
olette määkyneet
olette määkynyt
ette ole määkyneet
ette ole määkynyt
he määkyvät eivät määy he ovat määkyneet eivät ole määkyneet
passiivi määytään ei määytä passiivi on määytty ei ole määytty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä määyin en määkynyt minä olin määkynyt en ollut määkynyt
sinä määyit et määkynyt sinä olit määkynyt et ollut määkynyt
hän määkyi ei määkynyt hän oli määkynyt ei ollut määkynyt
me määyimme emme määkyneet me olimme määkyneet emme olleet määkyneet
te
Te
määyitte
-"-
ette määkyneet
ette määkynyt
te
Te
olitte määkyneet
olitte määkynyt
ette olleet määkyneet
ette olleet määkynyt
he määkyivät eivät määkyneet he olivat määkyneet eivät olleet määkyneet
passiivi määyttiin ei määytty passiivi oli määytty ei ollut määytty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä määkyisin en määkyisi minä olisin määkynyt en olisi määkynyt
sinä määkyisit et määkyisi sinä olisit määkynyt et olisi määkynyt
hän määkyisi ei määkyisi hän olisi määkynyt ei olisi määkynyt
me määkyisimme emme määkyisi me olisimme määkyneet emme olisi määkyneet
te
Te
määkyisitte
-"-
ette määkyisi
-"-
te
Te
olisitte määkyneet
olisitte määkynyt
ette olisi määkyneet
ette olisi määkynyt
he määkyisivät eivät määkyisi he olisivat määkyneet eivät olisi määkyneet
passiivi määyttäisiin ei määyttäisi passiivi olisi määytty ei olisi määytty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä määkynen en määkyne minä lienen määkynyt en liene määkynyt
sinä määkynet et määkyne sinä lienet määkynyt et liene määkynyt
hän määkynee ei määkyne hän lienee määkynyt ei liene määkynyt
me määkynemme emme määkyne me lienemme määkyneet emme liene määkyneet
te
Te
määkynette
-"-
ette määkyne
-"-
te
Te
lienette määkyneet
lienette määkynyt
ette liene määkyneet
ette liene määkynyt
he määkynevät eivät määkyne he lienevät määkyneet eivät liene määkyneet
passiivi määyttäneen ei määyttäne passiivi lienee määytty ei liene määytty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä määy älä määy sinä
hän määkyköön älköön määkykö hän olkoon määkynyt älköön olko määkynyt
me määkykäämme älkäämme määkykö me
te
Te
määkykää
-"-
älkää määkykö
-"-
te
Te
he määkykööt älkööt määkykö he olkoot määkyneet älkööt olko määkyneet
passiivi määyttäköön älköön määyttäkö passiivi olkoon määytty älköön olko määytty

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. määkyä preesens määkyvä määyttävä
pitkä 1. määkyäkseen1 perfekti määkynyt määytty
2. inessiivi määkyessä2 määyttäessä agentti määkymä4
instruktiivi määkyen kielteinen agentti määkymätön
3. inessiivi määkymässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi määkymästä
illatiivi määkymään
adessiivi määkymällä
abessiivi määkymättä
instruktiivi määkymän määyttämän
4. nominatiivi määkyminen
partitiivi määkymistä
5 määkymäisillään3