Liite:Verbitaivutus/suomi/luonnostella

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Vartalot
vokaalivartalo luonnostele-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo luonnostel-

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luonnostelen en luonnostele minä olen luonnostellut en ole luonnostellut
sinä luonnostelet et luonnostele sinä olet luonnostellut et ole luonnostellut
hän luonnostelee ei luonnostele hän on luonnostellut ei ole luonnostellut
me luonnostelemme emme luonnostele me olemme luonnostelleet emme ole luonnostelleet
te
Te
luonnostelette
-"-
ette luonnostele
-"-
te
Te
olette luonnostelleet
olette luonnostellut
ette ole luonnostelleet
ette ole luonnostellut
he luonnostelevat eivät luonnostele he ovat luonnostelleet eivät ole luonnostelleet
passiivi luonnostellaan ei luonnostella passiivi on luonnosteltu ei ole luonnosteltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luonnostelin en luonnostellut minä olin luonnostellut en ollut luonnostellut
sinä luonnostelit et luonnostellut sinä olit luonnostellut et ollut luonnostellut
hän luonnosteli ei luonnostellut hän oli luonnostellut ei ollut luonnostellut
me luonnostelimme emme luonnostelleet me olimme luonnostelleet emme olleet luonnostelleet
te
Te
luonnostelitte
-"-
ette luonnostelleet
ette luonnostellut
te
Te
olitte luonnostelleet
olitte luonnostellut
ette olleet luonnostelleet
ette olleet luonnostellut
he luonnostelivat eivät luonnostelleet he olivat luonnostelleet eivät olleet luonnostelleet
passiivi luonnosteltiin ei luonnosteltu passiivi oli luonnosteltu ei ollut luonnosteltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luonnostelisin en luonnostelisi minä olisin luonnostellut en olisi luonnostellut
sinä luonnostelisit et luonnostelisi sinä olisit luonnostellut et olisi luonnostellut
hän luonnostelisi ei luonnostelisi hän olisi luonnostellut ei olisi luonnostellut
me luonnostelisimme emme luonnostelisi me olisimme luonnostelleet emme olisi luonnostelleet
te
Te
luonnostelisitte
-"-
ette luonnostelisi
-"-
te
Te
olisitte luonnostelleet
olisitte luonnostellut
ette olisi luonnostelleet
ette olisi luonnostellut
he luonnostelisivat eivät luonnostelisi he olisivat luonnostelleet eivät olisi luonnostelleet
passiivi luonnosteltaisiin ei luonnosteltaisi passiivi olisi luonnosteltu ei olisi luonnosteltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luonnostellen en luonnostelle minä lienen luonnostellut en liene luonnostellut
sinä luonnostellet et luonnostelle sinä lienet luonnostellut et liene luonnostellut
hän luonnostellee ei luonnostelle hän lienee luonnostellut ei liene luonnostellut
me luonnostellemme emme luonnostelle me lienemme luonnostelleet emme liene luonnostelleet
te
Te
luonnostellette
-"-
ette luonnostelle
-"-
te
Te
lienette luonnostelleet
lienette luonnostellut
ette liene luonnostelleet
ette liene luonnostellut
he luonnostellevat eivät luonnostelle he lienevät luonnostelleet eivät liene luonnostelleet
passiivi luonnosteltaneen ei luonnosteltane passiivi lienee luonnosteltu ei liene luonnosteltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä luonnostele älä luonnostele sinä
hän luonnostelkoon älköön luonnostelko hän olkoon luonnostellut älköön olko luonnostellut
me luonnostelkaamme älkäämme luonnostelko me
te
Te
luonnostelkaa
-"-
älkää luonnostelko
-"-
te
Te
he luonnostelkoot älkööt luonnostelko he olkoot luonnostelleet älkööt olko luonnostelleet
passiivi luonnosteltakoon älköön luonnosteltako passiivi olkoon luonnosteltu älköön olko luonnosteltu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. luonnostella preesens luonnosteleva luonnosteltava
pitkä 1. luonnostellakseen1 perfekti luonnostellut luonnosteltu
2. inessiivi luonnostellessa2 luonnosteltaessa agentti luonnostelema4
instruktiivi luonnostellen kielteinen agentti luonnostelematon
3. inessiivi luonnostelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi luonnostelemasta
illatiivi luonnostelemaan
adessiivi luonnostelemalla
abessiivi luonnostelematta
instruktiivi luonnosteleman luonnosteltaman
4. nominatiivi luonnosteleminen
partitiivi luonnostelemista
5 luonnostelemaisillaan3