Liite:Verbitaivutus/suomi/litoa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lidon en lido minä olen litonut en ole litonut
sinä lidot et lido sinä olet litonut et ole litonut
hän litoo ei lido hän on litonut ei ole litonut
me lidomme emme lido me olemme litoneet emme ole litoneet
te
Te
lidotte
-"-
ette lido
-"-
te
Te
olette litoneet
olette litonut
ette ole litoneet
ette ole litonut
he litovat eivät lido he ovat litoneet eivät ole litoneet
passiivi lidotaan ei lidota passiivi on lidottu ei ole lidottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lidoin en litonut minä olin litonut en ollut litonut
sinä lidoit et litonut sinä olit litonut et ollut litonut
hän litoi ei litonut hän oli litonut ei ollut litonut
me lidoimme emme litoneet me olimme litoneet emme olleet litoneet
te
Te
lidoitte
-"-
ette litoneet
ette litonut
te
Te
olitte litoneet
olitte litonut
ette olleet litoneet
ette olleet litonut
he litoivat eivät litoneet he olivat litoneet eivät olleet litoneet
passiivi lidottiin ei lidottu passiivi oli lidottu ei ollut lidottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä litoisin en litoisi minä olisin litonut en olisi litonut
sinä litoisit et litoisi sinä olisit litonut et olisi litonut
hän litoisi ei litoisi hän olisi litonut ei olisi litonut
me litoisimme emme litoisi me olisimme litoneet emme olisi litoneet
te
Te
litoisitte
-"-
ette litoisi
-"-
te
Te
olisitte litoneet
olisitte litonut
ette olisi litoneet
ette olisi litonut
he litoisivat eivät litoisi he olisivat litoneet eivät olisi litoneet
passiivi lidottaisiin ei lidottaisi passiivi olisi lidottu ei olisi lidottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä litonen en litone minä lienen litonut en liene litonut
sinä litonet et litone sinä lienet litonut et liene litonut
hän litonee ei litone hän lienee litonut ei liene litonut
me litonemme emme litone me lienemme litoneet emme liene litoneet
te
Te
litonette
-"-
ette litone
-"-
te
Te
lienette litoneet
lienette litonut
ette liene litoneet
ette liene litonut
he litonevat eivät litone he lienevät litoneet eivät liene litoneet
passiivi lidottaneen ei lidottane passiivi lienee lidottu ei liene lidottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä lido älä lido sinä
hän litokoon älköön litoko hän olkoon litonut älköön olko litonut
me litokaamme älkäämme litoko me
te
Te
litokaa
-"-
älkää litoko
-"-
te
Te
he litokoot älkööt litoko he olkoot litoneet älkööt olko litoneet
passiivi lidottakoon älköön lidottako passiivi olkoon lidottu älköön olko lidottu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. litoa preesens litova lidottava
pitkä 1. litoakseen1 perfekti litonut lidottu
2. inessiivi litoessa2 lidottaessa agentti litoma4
instruktiivi litoen kielteinen agentti litomaton
3. inessiivi litomassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi litomasta
illatiivi litomaan
adessiivi litomalla
abessiivi litomatta
instruktiivi litoman lidottaman
4. nominatiivi litominen
partitiivi litomista
5. litomaisillaan3