Liite:Verbitaivutus/suomi/lirua

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lirun en liru minä olen lirunut en ole lirunut
sinä lirut et liru sinä olet lirunut et ole lirunut
hän liruu ei liru hän on lirunut ei ole lirunut
me lirumme emme liru me olemme liruneet emme ole liruneet
te
Te
lirutte
-"-
ette liru
-"-
te
Te
olette liruneet
olette lirunut
ette ole liruneet
ette ole lirunut
he liruvat eivät liru he ovat liruneet eivät ole liruneet
passiivi lirutaan ei liruta passiivi on liruttu ei ole liruttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liruin en lirunut minä olin lirunut en ollut lirunut
sinä liruit et lirunut sinä olit lirunut et ollut lirunut
hän lirui ei lirunut hän oli lirunut ei ollut lirunut
me liruimme emme liruneet me olimme liruneet emme olleet liruneet
te
Te
liruitte
-"-
ette liruneet
ette lirunut
te
Te
olitte liruneet
olitte lirunut
ette olleet liruneet
ette ollut lirunut
he liruivat eivät liruneet he olivat liruneet eivät olleet liruneet
passiivi liruttiin ei liruttu passiivi oli liruttu ei ollut liruttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liruisin en liruisi minä olisin lirunut en olisi lirunut
sinä liruisit et liruisi sinä olisit lirunut et olisi lirunut
hän liruisi ei liruisi hän olisi lirunut ei olisi lirunut
me liruisimme emme liruisi me olisimme liruneet emme olisi liruneet
te
Te
liruisitte
-"-
ette liruisi
-"-
te
Te
olisitte liruneet
olisitte lirunut
ette olisi liruneet
ette olisi lirunut
he liruisivat eivät liruisi he olisivat liruneet eivät olisi liruneet
passiivi liruttaisiin ei liruttaisi passiivi olisi liruttu ei olisi liruttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lirunen en lirune minä lienen lirunut en liene lirunut
sinä lirunet et lirune sinä lienet lirunut et liene lirunut
hän lirunee ei lirune hän lienee lirunut ei liene lirunut
me lirunemme emme lirune me lienemme liruneet emme liene liruneet
te
Te
lirunette
-"-
ette lirune
-"-
te
Te
lienette liruneet
lienette lirunut
ette liene liruneet
ette liene lirunut
he lirunevat eivät lirune he lienevät liruneet eivät liene liruneet
passiivi liruttaneen ei liruttane passiivi lienee liruttu ei liene liruttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä liru älä liru sinä
hän lirukoon älköön liruko hän olkoon lirunut älköön olko lirunut
me lirukaamme älkäämme liruko me
te
Te
lirukaa
-"-
älkää liruko
-"-
te
Te
he lirukoot älkööt liruko he olkoot liruneet älkööt olko liruneet
passiivi liruttakoon älköön liruttako passiivi olkoon liruttu älköön olko liruttu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. lirua preesens liruva liruttava
pitkä 1. liruakseen1 perfekti lirunut liruttu
2. inessiivi liruessa2 liruttaessa agentti liruma4
instruktiivi liruen kielteinen agentti lirumaton
3. inessiivi lirumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi lirumasta
illatiivi lirumaan
adessiivi lirumalla
abessiivi lirumatta
instruktiivi liruman liruttaman
4. nominatiivi liruminen
partitiivi lirumista
5. lirumaisillaan3