Liite:Verbitaivutus/suomi/liottaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liotan en liota minä olen liottanut en ole liottanut
sinä liotat et liota sinä olet liottanut et ole liottanut
hän liottaa ei liota hän on liottanut ei ole liottanut
me liotamme emme liota me olemme liottaneet emme ole liottaneet
te
Te
liotatte
-"-
ette liota
-"-
te
Te
olette liottaneet
olette liottanut
ette ole liottaneet
ette ole liottanut
he liottavat eivät liota he ovat liottaneet eivät ole liottaneet
passiivi liotetaan ei lioteta passiivi on liotettu ei ole liotettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liotin en liottanut minä olin liottanut en ollut liottanut
sinä liotit et liottanut sinä olit liottanut et ollut liottanut
hän liotti ei liottanut hän oli liottanut ei ollut liottanut
me liotimme emme liottaneet me olimme liottaneet emme olleet liottaneet
te
Te
liotitte
-"-
ette liottaneet
ette liottanut
te
Te
olitte liottaneet
olitte liottanut
ette olleet liottaneet
ette olleet liottanut
he liottivat eivät liottaneet he olivat liottaneet eivät olleet liottaneet
passiivi liotettiin ei liotettu passiivi oli liotettu ei ollut liotettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liottaisin en liottaisi minä olisin liottanut en olisi liottanut
sinä liottaisit et liottaisi sinä olisit liottanut et olisi liottanut
hän liottaisi ei liottaisi hän olisi liottanut ei olisi liottanut
me liottaisimme emme liottaisi me olisimme liottaneet emme olisi liottaneet
te
Te
liottaisitte
-"-
ette liottaisi
-"-
te
Te
olisitte liottaneet
olisitte liottanut
ette olisi liottaneet
ette olisi liottanut
he liottaisivat eivät liottaisi he olisivat liottaneet eivät olisi liottaneet
passiivi liotettaisiin ei liotettaisi passiivi olisi liotettu ei olisi liotettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liottanen en liottane minä lienen liottanut en liene liottanut
sinä liottanet et liottane sinä lienet liottanut et liene liottanut
hän liottanee ei liottane hän lienee liottanut ei liene liottanut
me liottanemme emme liottane me lienemme liottaneet emme liene liottaneet
te
Te
liottanette
-"-
ette liottane
-"-
te
Te
lienette liottaneet
lienette liottanut
ette liene liottaneet
ette liene liottanut
he liottanevat eivät liottane he lienevät liottaneet eivät liene liottaneet
passiivi liotettaneen ei liotettane passiivi lienee liotettu ei liene liotettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä liota älä liota sinä
hän liottakoon älköön liottako hän olkoon liottanut älköön olko liottanut
me liottakaamme älkäämme liottako me
te
Te
liottakaa
-"-
älkää liottako
-"-
te
Te
he liottakoot älkööt liottako he olkoot liottaneet älkööt olko liottaneet
passiivi liotettakoon älköön liotettako passiivi olkoon liotettu älköön olko liotettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. liottaa preesens liottava liotettava
pitkä 1. liottaakseen1 perfekti liottanut liotettu
2. inessiivi liottaessa2 liotettaessa agentti liottama4
instruktiivi liottaen kielteinen agentti liottamaton
3. inessiivi liottamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi liottamasta
illatiivi liottamaan
adessiivi liottamalla
abessiivi liottamatta
instruktiivi liottaman liotettaman
4. nominatiivi liottaminen
partitiivi liottamista
5 liottamaisillaan3