Liite:Verbitaivutus/suomi/liikuttaa

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo liikuta-
vahva vokaalivartalo liikutta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liikutan en liikuta minä olen liikuttanut en ole liikuttanut
sinä liikutat et liikuta sinä olet liikuttanut et ole liikuttanut
hän liikuttaa ei liikuta hän on liikuttanut ei ole liikuttanut
me liikutamme emme liikuta me olemme liikuttaneet emme ole liikuttaneet
te
Te
liikutatte
-"-
ette liikuta
-"-
te
Te
olette liikuttaneet
olette liikuttanut
ette ole liikuttaneet
ette ole liikuttanut
he liikuttavat eivät liikuta he ovat liikuttaneet eivät ole liikuttaneet
passiivi liikutetaan ei liikuteta passiivi on liikutettu ei ole liikutettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liikutin en liikuttanut minä olin liikuttanut en ollut liikuttanut
sinä liikutit et liikuttanut sinä olit liikuttanut et ollut liikuttanut
hän liikutti ei liikuttanut hän oli liikuttanut ei ollut liikuttanut
me liikutimme emme liikuttaneet me olimme liikuttaneet emme olleet liikuttaneet
te
Te
liikutitte
-"-
ette liikuttaneet
ette liikuttanut
te
Te
olitte liikuttaneet
olitte liikuttanut
ette olleet liikuttaneet
ette olleet liikuttanut
he liikuttivat eivät liikuttaneet he olivat liikuttaneet eivät olleet liikuttaneet
passiivi liikutettiin ei liikutettu passiivi oli liikutettu ei ollut liikutettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liikuttaisin en liikuttaisi minä olisin liikuttanut en olisi liikuttanut
sinä liikuttaisit et liikuttaisi sinä olisit liikuttanut et olisi liikuttanut
hän liikuttaisi ei liikuttaisi hän olisi liikuttanut ei olisi liikuttanut
me liikuttaisimme emme liikuttaisi me olisimme liikuttaneet emme olisi liikuttaneet
te
Te
liikuttaisitte
-"-
ette liikuttaisi
-"-
te
Te
olisitte liikuttaneet
olisitte liikuttanut
ette olisi liikuttaneet
ette olisi liikuttanut
he liikuttaisivat eivät liikuttaisi he olisivat liikuttaneet eivät olisi liikuttaneet
passiivi liikutettaisiin ei liikutettaisi passiivi olisi liikutettu ei olisi liikutettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liikuttanen en liikuttane minä lienen liikuttanut en liene liikuttanut
sinä liikuttanet et liikuttane sinä lienet liikuttanut et liene liikuttanut
hän liikuttanee ei liikuttane hän lienee liikuttanut ei liene liikuttanut
me liikuttanemme emme liikuttane me lienemme liikuttaneet emme liene liikuttaneet
te
Te
liikuttanette
-"-
ette liikuttane
-"-
te
Te
lienette liikuttaneet
lienette liikuttanut
ette liene liikuttaneet
ette liene liikuttanut
he liikuttanevat eivät liikuttane he lienevät liikuttaneet eivät liene liikuttaneet
passiivi liikutettaneen ei liikutettane passiivi lienee liikutettu ei liene liikutettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä liikuta älä liikuta sinä
hän liikuttakoon älköön liikuttako hän olkoon liikuttanut älköön olko liikuttanut
me liikuttakaamme älkäämme liikuttako me
te
Te
liikuttakaa
-"-
älkää liikuttako
-"-
te
Te
he liikuttakoot älkööt liikuttako he olkoot liikuttaneet älkööt olko liikuttaneet
passiivi liikutettakoon älköön liikutettako passiivi olkoon liikutettu älköön olko liikutettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. liikuttaa preesens liikuttava liikutettava
pitkä 1. liikuttaakseen1 perfekti liikuttanut liikutettu
2. inessiivi liikuttaessa2 liikutettaessa agentti liikuttama4
instruktiivi liikuttaen kielteinen agentti liikuttamaton
3. inessiivi liikuttamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi liikuttamasta
illatiivi liikuttamaan
adessiivi liikuttamalla
abessiivi liikuttamatta
instruktiivi liikuttaman liikutettaman
4. liikuttaminen
5 liikuttamaisillaan3