Liite:Verbitaivutus/suomi/lihota

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lihoan en lihoa minä olen lihonnut en ole lihonnut
sinä lihoat et lihoa sinä olet lihonnut et ole lihonnut
hän lihoaa ei lihoa hän on lihonnut ei ole lihonnut
me lihoamme emme lihoa me olemme lihonneet emme ole lihonneet
te
Te
lihoatte
-"-
ette lihoa
-"-
te
Te
olette lihonneet
olette lihonnut
ette ole lihonneet
ette ole lihonnut
he lihoavat eivät lihoa he ovat lihonneet eivät ole lihonneet
passiivi lihotaan ei lihota passiivi on lihottu ei ole lihottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lihosin en lihonnut minä olin lihonnut en ollut lihonnut
sinä lihosit et lihonnut sinä olit lihonnut et ollut lihonnut
hän lihosi ei lihonnut hän oli lihonnut ei ollut lihonnut
me lihosimme emme lihonneet me olimme lihonneet emme olleet lihonneet
te
Te
lihositte
-"-
ette lihonneet
ette lihonnut
te
Te
olitte lihonneet
olitte lihonnut
ette olleet lihonneet
ette olleet lihonnut
he lihosivat eivät lihonneet he olivat lihonneet eivät olleet lihonneet
passiivi lihottiin ei lihottu passiivi oli lihottu ei ollut lihottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lihoaisin
(lihoisin)
en lihoaisi
(lihoisi)
minä olisin lihonnut en olisi lihonnut
sinä lihoaisit
(lihoisit)
et lihoaisi
(lihoisi)
sinä olisit lihonnut et olisi lihonnut
hän lihoaisi
(lihoisi)
ei lihoaisi
(lihoisi)
hän olisi lihonnut ei olisi lihonnut
me lihoaisimme
(lihoisimme)
emme lihoaisi
(lihoisi)
me olisimme lihonneet emme olisi lihonneet
te
Te
lihoaisitte
(lihoisitte)
-"-
ette lihoaisi
(lihoisi)
-"-
te
Te
olisitte lihonneet
olisitte lihonnut
ette olisi lihonneet
ette olisi lihonnut
he lihoaisivat
(lihoisivat )
eivät lihoaisi
(lihoisi)
he olisivat lihonneet eivät olisi lihonneet
passiivi lihottaisiin ei lihottaisi passiivi olisi lihottu ei olisi lihottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lihonnen en lihonne minä lienen lihonnut en liene lihonnut
sinä lihonnet et lihonne sinä lienet lihonnut et liene lihonnut
hän lihonnee ei lihonne hän lienee lihonnut ei liene lihonnut
me lihonnemme emme lihonne me lienemme lihonneet emme liene lihonneet
te
Te
lihonnette
-"-
ette lihonne
-"-
te
Te
lienette lihonneet
lienette lihonnut
ette liene lihonneet
ette liene lihonnut
he lihonnevat eivät lihonne he lienevät lihonneet eivät liene lihonneet
passiivi lihottaneen ei lihottane passiivi lienee lihottu ei liene lihottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä lihoa älä lihoa sinä
hän lihotkoon älköön lihotko hän olkoon lihonnut älköön olko lihonnut
me lihotkaamme älkäämme lihotko me
te
Te
lihotkaa
-"-
älkää lihotko
-"-
te
Te
he lihotkoot älkööt lihotko he olkoot lihonneet älkööt olko lihonneet
passiivi lihottakoon älköön lihottako passiivi olkoon lihottu älköön olko lihottu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. lihota preesens lihoava lihottava
pitkä 1. lihotakseen1 perfekti lihonnut lihottu
2. inessiivi lihotessa2 lihottaessa agentti lihoama4
instruktiivi lihoten kielteinen agentti lihoamaton
3. inessiivi lihoamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi lihoamasta
illatiivi lihoamaan
adessiivi lihoamalla
abessiivi lihoamatta
instruktiivi lihoaman lihottaman
4. nominatiivi lihoaminen
partitiivi lihoamista
5 lihoamaisillaan3