Liite:Verbitaivutus/suomi/laventaa

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lavennan en lavenna minä olen laventanut en ole laventanut
sinä lavennat et lavenna sinä olet laventanut et ole laventanut
hän laventaa ei lavenna hän on laventanut ei ole laventanut
me lavennamme emme lavenna me olemme laventaneet emme ole laventaneet
te
Te
lavennatte
-"-
ette lavenna
-"-
te
Te
olette laventaneet
olette laventanut
ette ole laventaneet
ette ole laventanut
he laventavat eivät lavenna he ovat laventaneet eivät ole laventaneet
passiivi lavennetaan ei lavenneta passiivi on lavennettu ei ole lavennettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lavensin en laventanut minä olin laventanut en ollut laventanut
sinä lavensit et laventanut sinä olit laventanut et ollut laventanut
hän lavensi ei laventanut hän oli laventanut ei ollut laventanut
me lavensimme emme laventaneet me olimme laventaneet emme olleet laventaneet
te
Te
lavensitte
-"-
ette laventaneet
ette laventanut
te
Te
olitte laventaneet
olitte laventanut
ette olleet laventaneet
ette ollut laventanut
he lavensivat eivät laventaneet he olivat laventaneet eivät olleet laventaneet
passiivi lavennettiin ei lavennettu passiivi oli lavennettu ei ollut lavennettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laventaisin en laventaisi minä olisin laventanut en olisi laventanut
sinä laventaisit et laventaisi sinä olisit laventanut et olisi laventanut
hän laventaisi ei laventaisi hän olisi laventanut ei olisi laventanut
me laventaisimme emme laventaisi me olisimme laventaneet emme olisi laventaneet
te
Te
laventaisitte
-"-
ette laventaisi
-"-
te
Te
olisitte laventaneet
olisitte laventanut
ette olisi laventaneet
ette olisi laventanut
he laventaisivat eivät laventaisi he olisivat laventaneet eivät olisi laventaneet
passiivi lavennettaisiin ei lavennettaisi passiivi olisi lavennettu ei olisi lavennettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laventanen en laventane minä lienen laventanut en liene laventanut
sinä laventanet et laventane sinä lienet laventanut et liene laventanut
hän laventanee ei laventane hän lienee laventanut ei liene laventanut
me laventanemme emme laventane me lienemme laventaneet emme liene laventaneet
te
Te
laventanette
-"-
ette laventane
-"-
te
Te
lienette laventaneet
lienette laventanut
ette liene laventaneet
ette liene laventanut
he laventanevat eivät laventane he lienevät laventaneet eivät liene laventaneet
passiivi lavennettaneen ei lavennettane passiivi lienee lavennettu ei liene lavennettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä lavenna älä lavenna sinä
hän laventakoon älköön laventako hän olkoon laventanut älköön olko laventanut
me laventakaamme älkäämme laventako me
te
Te
laventakaa
-"-
älkää laventako
-"-
te
Te
he laventakoot älkööt laventako he olkoot laventaneet älkööt olko laventaneet
passiivi lavennettakoon älköön lavennettako passiivi olkoon lavennettu älköön olko lavennettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. laventaa preesens laventava lavennettava
pitkä 1. laventaakseen1 perfekti laventanut lavennettu
2. inessiivi laventaessa2 lavennettaessa agentti laventama4
instruktiivi laventaen kielteinen agentti laventamaton
3. inessiivi laventamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi laventamasta
illatiivi laventamaan
adessiivi laventamalla
abessiivi laventamatta
instruktiivi laventaman lavennettaman
4. nominatiivi laventaminen
partitiivi laventamista
5. laventamaisillaan3