Liite:Verbitaivutus/suomi/laulaa

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo laula-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laulan en laula minä olen laulanut en ole laulanut
sinä laulat et laula sinä olet laulanut et ole laulanut
hän laulaa ei laula hän on laulanut ei ole laulanut
me laulamme emme laula me olemme laulaneet emme ole laulaneet
te
Te
laulatte
-"-
ette laula
-"-
te
Te
olette laulaneet
olette laulanut
ette ole laulaneet
ette ole laulanut
he laulavat eivät laula he ovat laulaneet eivät ole laulaneet
passiivi lauletaan ei lauleta passiivi on laulettu ei ole laulettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lauloin en laulanut minä olin laulanut en ollut laulanut
sinä lauloit et laulanut sinä olit laulanut et ollut laulanut
hän lauloi ei laulanut hän oli laulanut ei ollut laulanut
me lauloimme emme laulaneet me olimme laulaneet emme olleet laulaneet
te
Te
lauloitte
-"-
ette laulaneet
ette laulanut
te
Te
olitte laulaneet
olitte laulanut
ette olleet laulaneet
ette olleet laulanut
he lauloivat eivät laulaneet he olivat laulaneet eivät olleet laulaneet
passiivi laulettiin ei laulettu passiivi oli laulettu ei ollut laulettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laulaisin en laulaisi minä olisin laulanut en olisi laulanut
sinä laulaisit et laulaisi sinä olisit laulanut et olisi laulanut
hän laulaisi ei laulaisi hän olisi laulanut ei olisi laulanut
me laulaisimme emme laulaisi me olisimme laulaneet emme olisi laulaneet
te
Te
laulaisitte
-"-
ette laulaisi
-"-
te
Te
olisitte laulaneet
olisitte laulanut
ette olisi laulaneet
ette olisi laulanut
he laulaisivat eivät laulaisi he olisivat laulaneet eivät olisi laulaneet
passiivi laulettaisiin ei laulettaisi passiivi olisi laulettu ei olisi laulettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laulanen en laulane minä lienen laulanut en liene laulanut
sinä laulanet et laulane sinä lienet laulanut et liene laulanut
hän laulanee ei laulane hän lienee laulanut ei liene laulanut
me laulanemme emme laulane me lienemme laulaneet emme liene laulaneet
te
Te
laulanette
-"-
ette laulane
-"-
te
Te
lienette laulaneet
lienette laulanut
ette liene laulaneet
ette liene laulanut
he laulanevat eivät laulane he lienevät laulaneet eivät liene laulaneet
passiivi laulettaneen ei laulettane passiivi lienee laulettu ei liene laulettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä laula älä laula sinä
hän laulakoon älköön laulako hän olkoon laulanut älköön olko laulanut
me laulakaamme älkäämme laulako me
te
Te
laulakaa
-"-
älkää laulako
-"-
te
Te
he laulakoot älkööt laulako he olkoot laulaneet älkööt olko laulaneet
passiivi laulettakoon älköön laulettako passiivi olkoon laulettu älköön olko laulettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. laulaa preesens laulava laulettava
pitkä 1. laulaakseen1 perfekti laulanut laulettu
2. inessiivi laulaessa2 laulettaessa agentti laulama4
instruktiivi laulaen kielteinen agentti laulamaton
3. inessiivi laulamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi laulamasta
illatiivi laulamaan
adessiivi laulamalla
abessiivi laulamatta
instruktiivi laulaman laulettaman
4. laulaminen
5 laulamaisillaan3