Liite:Verbitaivutus/suomi/lakata

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lakkaan luo en lakkaa minä olen lakannut en ole lakannut
sinä lakkaat luo et lakkaa sinä olet lakannut et ole lakannut
hän lakkaa luo ei lakkaa hän on lakannut ei ole lakannut
me lakkaamme luo emme lakkaa me olemme lakanneet luo emme ole lakanneet
te
Te
lakkaatte luo
-"-
ette lakkaa
-"-
te
Te
olette lakanneet
olette lakannut
ette ole lakanneet
ette ole lakannut
he lakkaavat luo eivät lakkaa he ovat lakanneet eivät ole lakanneet
passiivi lakataan luo ei lakata passiivi on lakattu ei ole lakattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lakkasin luo en lakannut minä olin lakannut en ollut lakannut
sinä lakkasit luo et lakannut sinä olit lakannut et ollut lakannut
hän lakkasi luo ei lakannut hän oli lakannut ei ollut lakannut
me lakkasimme luo emme lakanneet me olimme lakanneet emme olleet lakanneet
te
Te
lakkasitte luo
-"-
ette lakanneet
ette lakannut
te
Te
olitte lakanneet
olitte lakannut
ette olleet lakanneet
ette ollut lakannut
he lakkasivat luo eivät lakanneet he olivat lakanneet eivät olleet lakanneet
passiivi lakattiin ei lakattu passiivi oli lakattu ei ollut lakattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lakkaisin luo en lakkaisi minä olisin lakannut en olisi lakannut
sinä lakkaisit luo et lakkaisi sinä olisit lakannut et olisi lakannut
hän lakkaisi luo ei lakkaisi hän olisi lakannut ei olisi lakannut
me lakkaisimme luo emme lakkaisi me olisimme lakanneet emme olisi lakanneet
te
Te
lakkaisitte luo
-"-
ette lakkaisi
-"-
te
Te
olisitte lakanneet
olisitte lakannut
ette olisi lakanneet
ette olisi lakannut
he lakkaisivat luo eivät lakkaisi he olisivat lakanneet eivät olisi lakanneet
passiivi lakattaisiin luo ei lakattaisi luo passiivi olisi lakattu ei olisi lakattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lakannen en lakanne minä lienen lakannut en liene lakannut
sinä lakannet et lakanne sinä lienet lakannut et liene lakannut
hän lakannee ei lakanne hän lienee lakannut ei liene lakannut
me lakannemme emme lakanne me lienemme lakanneet emme liene lakanneet
te
Te
lakannette
-"-
ette lakanne
-"-
te
Te
lienette lakanneet
lienette lakannut
ette liene lakanneet
ette liene lakannut
he lakannevat eivät lakanne he lienevät lakanneet eivät liene lakanneet
passiivi lakattaneen ei lakattane passiivi lienee lakattu ei liene lakattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä lakkaa älä lakkaa sinä
hän lakatkoon älköön lakatko hän olkoon lakannut älköön olko lakannut
me lakatkaamme älkäämme lakatko me
te
Te
lakatkaa
-"-
älkää lakatko
-"-
te
Te
he lakatkoot älkööt lakatko he olkoot lakanneet älkööt olko lakanneet
passiivi lakattakoon älköön lakattako passiivi olkoon lakattu älköön olko lakattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. lakata preesens lakkaava lakattava
pitkä 1. lakatakseen1 perfekti lakannut lakattu
2. inessiivi lakatessa2 lakattaessa agentti lakkaama4
instruktiivi lakaten kielteinen agentti lakkaamaton
3. inessiivi lakkaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi lakkaamasta
illatiivi lakkaamaan
adessiivi lakkaamalla
abessiivi lakkaamatta
instruktiivi lakkaaman lakattaman
4. nominatiivi lakkaaminen
partitiivi lakkaamista
5. lakkaamaisillaan3