Liite:Verbitaivutus/suomi/kytkeä

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo kytke-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kytken en kytke minä olen kytkenyt en ole kytkenyt
sinä kytket et kytke sinä olet kytkenyt et ole kytkenyt
hän kytkee ei kytke hän on kytkenyt ei ole kytkenyt
me kytkemme emme kytke me olemme kytkeneet emme ole kytkeneet
te
Te
kytkette
-"-
ette kytke
-"-
te
Te
olette kytkeneet
olette kytkenyt
ette ole kytkeneet
ette ole kytkenyt
he kytkevät eivät kytke he ovat kytkeneet eivät ole kytkeneet
passiivi kytketään ei kytketä passiivi on kytketty ei ole kytketty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kytkin en kytkenyt minä olin kytkenyt en ollut kytkenyt
sinä kytkit et kytkenyt sinä olit kytkenyt et ollut kytkenyt
hän kytki ei kytkenyt hän oli kytkenyt ei ollut kytkenyt
me kytkimme emme kytkeneet me olimme kytkeneet emme olleet kytkeneet
te
Te
kytkitte
-"-
ette kytkeneet
ette kytkenyt
te
Te
olitte kytkeneet
olitte kytkenyt
ette olleet kytkeneet
ette olleet kytkenyt
he kytkivät eivät kytkeneet he olivat kytkeneet eivät olleet kytkeneet
passiivi kytkettiin ei kytketty passiivi oli kytketty ei ollut kytketty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kytkisin en kytkisi minä olisin kytkenyt en olisi kytkenyt
sinä kytkisit et kytkisi sinä olisit kytkenyt et olisi kytkenyt
hän kytkisi ei kytkisi hän olisi kytkenyt ei olisi kytkenyt
me kytkisimme emme kytkisi me olisimme kytkeneet emme olisi kytkeneet
te
Te
kytkisitte
-"-
ette kytkisi
-"-
te
Te
olisitte kytkeneet
olisitte kytkenyt
ette olisi kytkeneet
ette olisi kytkenyt
he kytkisivät eivät kytkisi he olisivat kytkeneet eivät olisi kytkeneet
passiivi kytkettäisiin ei kytkettäisi passiivi olisi kytketty ei olisi kytketty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kytkenen en kytkene minä lienen kytkenyt en liene kytkenyt
sinä kytkenet et kytkene sinä lienet kytkenyt et liene kytkenyt
hän kytkenee ei kytkene hän lienee kytkenyt ei liene kytkenyt
me kytkenemme emme kytkene me lienemme kytkeneet emme liene kytkeneet
te
Te
kytkenette
-"-
ette kytkene
-"-
te
Te
lienette kytkeneet
lienette kytkenyt
ette liene kytkeneet
ette liene kytkenyt
he kytkenevät eivät kytkene he lienevät kytkeneet eivät liene kytkeneet
passiivi kytkettäneen ei kytkettäne passiivi lienee kytketty ei liene kytketty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kytke älä kytke sinä
hän kytkeköön älköön kytkekö hän olkoon kytkenyt älköön olko kytkenyt
me kytkekäämme älkäämme kytkekö me
te
Te
kytkekää
-"-
älkää kytkekö
-"-
te
Te
he kytkekööt älkööt kytkekö he olkoot kytkeneet älkööt olko kytkeneet
passiivi kytkettäköön älköön kytkettäkö passiivi olkoon kytketty älköön olko kytketty

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kytkeä preesens kytkevä kytkettävä
pitkä 1. kytkeäkseen1 perfekti kytkenyt kytketty
2. inessiivi kytkiessä2 kytkettäessä agentti kytkemä4
instruktiivi kytkien kielteinen agentti kytkemätön
3. inessiivi kytkemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kytkemästä
illatiivi kytkemään
adessiivi kytkemällä
abessiivi kytkemättä
instruktiivi kytkemän kytkettämän
4. kytkeminen
5 kytkemäisillään3