Liite:Verbitaivutus/suomi/kuumentaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuumennan en kuumenna minä olen kuumentanut en ole kuumentanut
sinä kuumennat et kuumenna sinä olet kuumentanut et ole kuumentanut
hän kuumentaa ei kuumenna hän on kuumentanut ei ole kuumentanut
me kuumennamme emme kuumenna me olemme kuumentaneet emme ole kuumentaneet
te
Te
kuumennatte
-"-
ette kuumenna
-"-
te
Te
olette kuumentaneet
olette kuumentanut
ette ole kuumentaneet
ette ole kuumentanut
he kuumentavat eivät kuumenna he ovat kuumentaneet eivät ole kuumentaneet
passiivi kuumennetaan ei kuumenneta passiivi on kuumennettu ei ole kuumennettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuumensin en kuumentanut minä olin kuumentanut en ollut kuumentanut
sinä kuumensit et kuumentanut sinä olit kuumentanut et ollut kuumentanut
hän kuumensi ei kuumentanut hän oli kuumentanut ei ollut kuumentanut
me kuumensimme emme kuumentaneet me olimme kuumentaneet emme olleet kuumentaneet
te
Te
kuumensitte
-"-
ette kuumentaneet
ette kuumentanut
te
Te
olitte kuumentaneet
olitte kuumentanut
ette olleet kuumentaneet
ette olleet kuumentanut
he kuumensivat eivät kuumentaneet he olivat kuumentaneet eivät olleet kuumentaneet
passiivi kuumennettiin ei kuumennettu passiivi oli kuumennettu ei ollut kuumennettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuumentaisin en kuumentaisi minä olisin kuumentanut en olisi kuumentanut
sinä kuumentaisit et kuumentaisi sinä olisit kuumentanut et olisi kuumentanut
hän kuumentaisi ei kuumentaisi hän olisi kuumentanut ei olisi kuumentanut
me kuumentaisimme emme kuumentaisi me olisimme kuumentaneet emme olisi kuumentaneet
te
Te
kuumentaisitte
-"-
ette kuumentaisi
-"-
te
Te
olisitte kuumentaneet
olisitte kuumentanut
ette olisi kuumentaneet
ette olisi kuumentanut
he kuumentaisivat eivät kuumentaisi he olisivat kuumentaneet eivät olisi kuumentaneet
passiivi kuumennettaisiin ei kuumennettaisi passiivi olisi kuumennettu ei olisi kuumennettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuumentanen en kuumentane minä lienen kuumentanut en liene kuumentanut
sinä kuumentanet et kuumentane sinä lienet kuumentanut et liene kuumentanut
hän kuumentanee ei kuumentane hän lienee kuumentanut ei liene kuumentanut
me kuumentanemme emme kuumentane me lienemme kuumentaneet emme liene kuumentaneet
te
Te
kuumentanette
-"-
ette kuumentane
-"-
te
Te
lienette kuumentaneet
lienette kuumentanut
ette liene kuumentaneet
ette liene kuumentanut
he kuumentanevat eivät kuumentane he lienevät kuumentaneet eivät liene kuumentaneet
passiivi kuumennettaneen ei kuumennettane passiivi lienee kuumennettu ei liene kuumennettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kuumenna älä kuumenna sinä
hän kuumentakoon älköön kuumentako hän olkoon kuumentanut älköön olko kuumentanut
me kuumentakaamme älkäämme kuumentako me
te
Te
kuumentakaa
-"-
älkää kuumentako
-"-
te
Te
he kuumentakoot älkööt kuumentako he olkoot kuumentaneet älkööt olko kuumentaneet
passiivi kuumennettakoon älköön kuumennettako passiivi olkoon kuumennettu älköön olko kuumennettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kuumentaa preesens kuumentava kuumennettava
pitkä 1. kuumentaakseen1 perfekti kuumentanut kuumennettu
2. inessiivi kuumentaessa2 kuumennettaessa agentti kuumentama4
instruktiivi kuumentaen kielteinen agentti kuumentamaton
3. inessiivi kuumentamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kuumentamasta
illatiivi kuumentamaan
adessiivi kuumentamalla
abessiivi kuumentamatta
instruktiivi kuumentaman kuumennettaman
4. nominatiivi kuumentaminen
partitiivi kuumentamista
5 kuumentamaisillaan3