Liite:Verbitaivutus/suomi/kuopata

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuoppaan en kuoppaa minä olen kuopannut en ole kuopannut
sinä kuoppaat et kuoppaa sinä olet kuopannut et ole kuopannut
hän kuoppaa ei kuoppaa hän on kuopannut ei ole kuopannut
me kuoppaamme emme kuoppaa me olemme kuopanneet emme ole kuopanneet
te
Te
kuoppaatte
-"-
ette kuoppaa
-"-
te
Te
olette kuopanneet
olette kuopannut
ette ole kuopanneet
ette ole kuopannut
he kuoppaavat eivät kuoppaa he ovat kuopanneet eivät ole kuopanneet
passiivi kuopataan ei kuopata passiivi on kuopattu ei ole kuopattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuoppasin en kuopannut minä olin kuopannut en ollut kuopannut
sinä kuoppasit et kuopannut sinä olit kuopannut et ollut kuopannut
hän kuoppasi ei kuopannut hän oli kuopannut ei ollut kuopannut
me kuoppasimme emme kuopanneet me olimme kuopanneet emme olleet kuopanneet
te
Te
kuoppasitte
-"-
ette kuopanneet
ette kuopannut
te
Te
olitte kuopanneet
olitte kuopannut
ette olleet kuopanneet
ette olleet kuopannut
he kuoppasivat eivät kuopanneet he olivat kuopanneet eivät olleet kuopanneet
passiivi kuopattiin ei kuopattu passiivi oli kuopattu ei ollut kuopattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuoppaisin en kuoppaisi minä olisin kuopannut en olisi kuopannut
sinä kuoppaisit et kuoppaisi sinä olisit kuopannut et olisi kuopannut
hän kuoppaisi ei kuoppaisi hän olisi kuopannut ei olisi kuopannut
me kuoppaisimme emme kuoppaisi me olisimme kuopanneet emme olisi kuopanneet
te
Te
kuoppaisitte
-"-
ette kuoppaisi
-"-
te
Te
olisitte kuopanneet
olisitte kuopannut
ette olisi kuopanneet
ette olisi kuopannut
he kuoppaisivat eivät kuoppaisi he olisivat kuopanneet eivät olisi kuopanneet
passiivi kuopattaisiin ei kuopattaisi passiivi olisi kuopattu ei olisi kuopattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuopannen en kuopanne minä lienen kuopannut en liene kuopannut
sinä kuopannet et kuopanne sinä lienet kuopannut et liene kuopannut
hän kuopannee ei kuopanne hän lienee kuopannut ei liene kuopannut
me kuopannemme emme kuopanne me lienemme kuopanneet emme liene kuopanneet
te
Te
kuopannette
-"-
ette kuopanne
-"-
te
Te
lienette kuopanneet
lienette kuopannut
ette liene kuopanneet
ette liene kuopannut
he kuopannevat eivät kuopanne he lienevät kuopanneet eivät liene kuopanneet
passiivi kuopattaneen ei kuopattane passiivi lienee kuopattu ei liene kuopattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kuoppaa älä kuoppaa sinä
hän kuopatkoon älköön kuopatko hän olkoon kuopannut älköön olko kuopannut
me kuopatkaamme älkäämme kuopatko me
te
Te
kuopatkaa
-"-
älkää kuopatko
-"-
te
Te
he kuopatkoot älkööt kuopatko he olkoot kuopanneet älkööt olko kuopanneet
passiivi kuopattakoon älköön kuopattako passiivi olkoon kuopattu älköön olko kuopattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kuopata preesens kuoppaava kuopattava
pitkä 1. kuopatakseen1 perfekti kuopannut kuopattu
2. inessiivi kuopatessa2 kuopattaessa agentti kuoppaama4
instruktiivi kuopaten kielteinen agentti kuoppaamaton
3. inessiivi kuoppaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kuoppaamasta
illatiivi kuoppaamaan
adessiivi kuoppaamalla
abessiivi kuoppaamatta
instruktiivi kuoppaaman kuopattaman
4. nominatiivi kuoppaaminen
partitiivi kuoppaamista
5 kuoppaamaisillaan3