Liite:Verbitaivutus/suomi/kuljeskella

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuljeskelen en kuljeskele minä olen kuljeskellut en ole kuljeskellut
sinä kuljeskelet et kuljeskele sinä olet kuljeskellut et ole kuljeskellut
hän kuljeskelee ei kuljeskele hän on kuljeskellut ei ole kuljeskellut
me kuljeskelemme emme kuljeskele me olemme kuljeskelleet emme ole kuljeskelleet
te
Te
kuljeskelette
-"-
ette kuljeskele
-"-
te
Te
olette kuljeskelleet
olette kuljeskellut
ette ole kuljeskelleet
ette ole kuljeskellut
he kuljeskelevat eivät kuljeskele he ovat kuljeskelleet eivät ole kuljeskelleet
passiivi kuljeskellaan ei kuljeskella passiivi on kuljeskeltu ei ole kuljeskeltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuljeskelin en kuljeskellut minä olin kuljeskellut en ollut kuljeskellut
sinä kuljeskelit et kuljeskellut sinä olit kuljeskellut et ollut kuljeskellut
hän kuljeskeli ei kuljeskellut hän oli kuljeskellut ei ollut kuljeskellut
me kuljeskelimme emme kuljeskelleet me olimme kuljeskelleet emme olleet kuljeskelleet
te
Te
kuljeskelitte
-"-
ette kuljeskelleet
ette kuljeskellut
te
Te
olitte kuljeskelleet
olitte kuljeskellut
ette olleet kuljeskelleet
ette ollut kuljeskellut
he kuljeskelivat eivät kuljeskelleet he olivat kuljeskelleet eivät olleet kuljeskelleet
passiivi kuljeskeltiin ei kuljeskeltu passiivi oli kuljeskeltu ei ollut kuljeskeltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuljeskelisin en kuljeskelisi minä olisin kuljeskellut en olisi kuljeskellut
sinä kuljeskelisit et kuljeskelisi sinä olisit kuljeskellut et olisi kuljeskellut
hän kuljeskelisi ei kuljeskelisi hän olisi kuljeskellut ei olisi kuljeskellut
me kuljeskelisimme emme kuljeskelisi me olisimme kuljeskelleet emme olisi kuljeskelleet
te
Te
kuljeskelisitte
-"-
ette kuljeskelisi
-"-
te
Te
olisitte kuljeskelleet
olisitte kuljeskellut
ette olisi kuljeskelleet
ette olisi kuljeskellut
he kuljeskelisivat eivät kuljeskelisi he olisivat kuljeskelleet eivät olisi kuljeskelleet
passiivi kuljeskeltaisiin ei kuljeskeltaisi passiivi olisi kuljeskeltu ei olisi kuljeskeltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuljeskellen en kuljeskelle minä lienen kuljeskellut en liene kuljeskellut
sinä kuljeskellet et kuljeskelle sinä lienet kuljeskellut et liene kuljeskellut
hän kuljeskellee ei kuljeskelle hän lienee kuljeskellut ei liene kuljeskellut
me kuljeskellemme emme kuljeskelle me lienemme kuljeskelleet emme liene kuljeskelleet
te
Te
kuljeskellette
-"-
ette kuljeskelle
-"-
te
Te
lienette kuljeskelleet
lienette kuljeskellut
ette liene kuljeskelleet
ette liene kuljeskellut
he kuljeskellevat eivät kuljeskelle he lienevät kuljeskelleet eivät liene kuljeskelleet
passiivi kuljeskeltaneen ei kuljeskeltane passiivi lienee kuljeskeltu ei liene kuljeskeltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kuljeskele älä kuljeskele sinä
hän kuljeskelkoon älköön kuljeskelko hän olkoon kuljeskellut älköön olko kuljeskellut
me kuljeskelkaamme älkäämme kuljeskelko me
te
Te
kuljeskelkaa
-"-
älkää kuljeskelko
-"-
te
Te
he kuljeskelkoot älkööt kuljeskelko he olkoot kuljeskelleet älkööt olko kuljeskelleet
passiivi kuljeskeltakoon älköön kuljeskeltako passiivi olkoon kuljeskeltu älköön olko kuljeskeltu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kuljeskella preesens kuljeskeleva kuljeskeltava
pitkä 1. kuljeskellakseen1 perfekti kuljeskellut kuljeskeltu
2. inessiivi kuljeskellessa2 kuljeskeltaessa agentti kuljeskelema4
instruktiivi kuljeskellen kielteinen agentti kuljeskelematon
3. inessiivi kuljeskelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi kuljeskelemasta
illatiivi kuljeskelemaan
adessiivi kuljeskelemalla
abessiivi kuljeskelematta
instruktiivi kuljeskeleman kuljeskeltaman
4. nominatiivi kuljeskeleminen
partitiivi kuljeskelemista
5. kuljeskelemaisillaan3