Liite:Verbitaivutus/suomi/kirjailla

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kirjailen en kirjaile minä olen kirjaillut en ole kirjaillut
sinä kirjailet et kirjaile sinä olet kirjaillut et ole kirjaillut
hän kirjailee ei kirjaile hän on kirjaillut ei ole kirjaillut
me kirjailemme emme kirjaile me olemme kirjailleet emme ole kirjailleet
te
Te
kirjailette
-"-
ette kirjaile
-"-
te
Te
olette kirjailleet
olette kirjaillut
ette ole kirjailleet
ette ole kirjaillut
he kirjailevat eivät kirjaile he ovat kirjailleet eivät ole kirjailleet
passiivi kirjaillaan ei kirjailla passiivi on kirjailtu ei ole kirjailtu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kirjailin en kirjaillut minä olin kirjaillut en ollut kirjaillut
sinä kirjailit et kirjaillut sinä olit kirjaillut et ollut kirjaillut
hän kirjaili ei kirjaillut hän oli kirjaillut ei ollut kirjaillut
me kirjailimme emme kirjailleet me olimme kirjailleet emme olleet kirjailleet
te
Te
kirjailitte
-"-
ette kirjailleet
ette kirjaillut
te
Te
olitte kirjailleet
olitte kirjaillut
ette olleet kirjailleet
ette olleet kirjaillut
he kirjailivat eivät kirjailleet he olivat kirjailleet eivät olleet kirjailleet
passiivi kirjailtiin ei kirjailtu passiivi oli kirjailtu ei ollut kirjailtu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kirjailisin en kirjailisi minä olisin kirjaillut en olisi kirjaillut
sinä kirjailisit et kirjailisi sinä olisit kirjaillut et olisi kirjaillut
hän kirjailisi ei kirjailisi hän olisi kirjaillut ei olisi kirjaillut
me kirjailisimme emme kirjailisi me olisimme kirjailleet emme olisi kirjailleet
te
Te
kirjailisitte
-"-
ette kirjailisi
-"-
te
Te
olisitte kirjailleet
olisitte kirjaillut
ette olisi kirjailleet
ette olisi kirjaillut
he kirjailisivat eivät kirjailisi he olisivat kirjailleet eivät olisi kirjailleet
passiivi kirjailtaisiin ei kirjailtaisi passiivi olisi kirjailtu ei olisi kirjailtu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kirjaillen en kirjaille minä lienen kirjaillut en liene kirjaillut
sinä kirjaillet et kirjaille sinä lienet kirjaillut et liene kirjaillut
hän kirjaillee ei kirjaille hän lienee kirjaillut ei liene kirjaillut
me kirjaillemme emme kirjaille me lienemme kirjailleet emme liene kirjailleet
te
Te
kirjaillette
-"-
ette kirjaille
-"-
te
Te
lienette kirjailleet
lienette kirjaillut
ette liene kirjailleet
ette liene kirjaillut
he kirjaillevat eivät kirjaille he lienevät kirjailleet eivät liene kirjailleet
passiivi kirjailtaneen ei kirjailtane passiivi lienee kirjailtu ei liene kirjailtu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kirjaile älä kirjaile sinä
hän kirjailkoon älköön kirjailko hän olkoon kirjaillut älköön olko kirjaillut
me kirjailkaamme älkäämme kirjailko me
te
Te
kirjailkaa
-"-
älkää kirjailko
-"-
te
Te
he kirjailkoot älkööt kirjailko he olkoot kirjailleet älkööt olko kirjailleet
passiivi kirjailtakoon älköön kirjailtako passiivi olkoon kirjailtu älköön olko kirjailtu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kirjailla preesens kirjaileva kirjailtava
pitkä 1. kirjaillakseen1 perfekti kirjaillut kirjailtu
2. inessiivi kirjaillessa2 kirjailtaessa agentti kirjailema4
instruktiivi kirjaillen kielteinen agentti kirjailematon
3. inessiivi kirjailemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi kirjailemasta
illatiivi kirjailemaan
adessiivi kirjailemalla
abessiivi kirjailematta
instruktiivi kirjaileman kirjailtaman
4. nominatiivi kirjaileminen
partitiivi kirjailemista
5 kirjailemaisillaan3