Liite:Verbitaivutus/suomi/kelvata

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kelpaan en kelpaa minä olen kelvannut en ole kelvannut
sinä kelpaat et kelpaa sinä olet kelvannut et ole kelvannut
hän kelpaa ei kelpaa hän on kelvannut ei ole kelvannut
me kelpaamme emme kelpaa me olemme kelvanneet emme ole kelvanneet
te
Te
kelpaatte
-"-
ette kelpaa
-"-
te
Te
olette kelvanneet
olette kelvannut
ette ole kelvanneet
ette ole kelvannut
he kelpaavat eivät kelpaa he ovat kelvanneet eivät ole kelvanneet
passiivi kelvataan ei kelvata passiivi on kelvattu ei ole kelvattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kelpasin en kelvannut minä olin kelvannut en ollut kelvannut
sinä kelpasit et kelvannut sinä olit kelvannut et ollut kelvannut
hän kelpasi ei kelvannut hän oli kelvannut ei ollut kelvannut
me kelpasimme emme kelvanneet me olimme kelvanneet emme olleet kelvanneet
te
Te
kelpasitte
-"-
ette kelvanneet
ette kelvannut
te
Te
olitte kelvanneet
olitte kelvannut
ette olleet kelvanneet
ette olleet kelvannut
he kelpasivat eivät kelvanneet he olivat kelvanneet eivät olleet kelvanneet
passiivi kelvattiin ei kelvattu passiivi oli kelvattu ei ollut kelvattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kelpaisin en kelpaisi minä olisin kelvannut en olisi kelvannut
sinä kelpaisit et kelpaisi sinä olisit kelvannut et olisi kelvannut
hän kelpaisi ei kelpaisi hän olisi kelvannut ei olisi kelvannut
me kelpaisimme emme kelpaisi me olisimme kelvanneet emme olisi kelvanneet
te
Te
kelpaisitte
-"-
ette kelpaisi
-"-
te
Te
olisitte kelvanneet
olisitte kelvannut
ette olisi kelvanneet
ette olisi kelvannut
he kelpaisivat eivät kelpaisi he olisivat kelvanneet eivät olisi kelvanneet
passiivi kelvattaisiin ei kelvattaisi passiivi olisi kelvattu ei olisi kelvattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kelvannen en kelvanne minä lienen kelvannut en liene kelvannut
sinä kelvannet et kelvanne sinä lienet kelvannut et liene kelvannut
hän kelvannee ei kelvanne hän lienee kelvannut ei liene kelvannut
me kelvannemme emme kelvanne me lienemme kelvanneet emme liene kelvanneet
te
Te
kelvannette
-"-
ette kelvanne
-"-
te
Te
lienette kelvanneet
lienette kelvannut
ette liene kelvanneet
ette liene kelvannut
he kelvannevat eivät kelvanne he lienevät kelvanneet eivät liene kelvanneet
passiivi kelvattaneen ei kelvattane passiivi lienee kelvattu ei liene kelvattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kelpaa älä kelpaa sinä
hän kelvatkoon älköön kelvatko hän olkoon kelvannut älköön olko kelvannut
me kelvatkaamme älkäämme kelvatko me
te
Te
kelvatkaa
-"-
älkää kelvatko
-"-
te
Te
he kelvatkoot älkööt kelvatko he olkoot kelvanneet älkööt olko kelvanneet
passiivi kelvattakoon älköön kelvattako passiivi olkoon kelvattu älköön olko kelvattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kelvata preesens kelpaava kelvattava
pitkä 1. kelvatakseen1 perfekti kelvannut kelvattu
2. inessiivi kelvatessa2 kelvattaessa agentti kelpaama4
instruktiivi kelvaten kielteinen agentti kelpaamaton
3. inessiivi kelpaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kelpaamasta
illatiivi kelpaamaan
adessiivi kelpaamalla
abessiivi kelpaamatta
instruktiivi kelpaaman kelvattaman
4. nominatiivi kelpaaminen
partitiivi kelpaamista
5 kelpaamaisillaan3