Liite:Verbitaivutus/suomi/kaventaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Vartalot
vokaalivartalo {{{vart.vok}}}
heikko vokaalivartalo {{{vart.heik}}}
vahva vokaalivartalo {{{vart.vah}}}
konsonanttivartalo {{{vart.kons}}}

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kavennan en kavenna minä olen kaventanut en ole kaventanut
sinä kavennat et kavenna sinä olet kaventanut et ole kaventanut
hän kaventaa ei kavenna hän on kaventanut ei ole kaventanut
me kavennamme emme kavenna me olemme kaventaneet emme ole kaventaneet
te
Te
kavennatte
-"-
ette kavenna
-"-
te
Te
olette kaventaneet
olette kaventanut
ette ole kaventaneet
ette ole kaventanut
he kaventavat eivät kavenna he ovat kaventaneet eivät ole kaventaneet
passiivi kavennetaan ei kavenneta passiivi on kavennettu ei ole kavennettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kavensin en kaventanut minä olin kaventanut en ollut kaventanut
sinä kavensit et kaventanut sinä olit kaventanut et ollut kaventanut
hän kavensi ei kaventanut hän oli kaventanut ei ollut kaventanut
me kavensimme emme kaventaneet me olimme kaventaneet emme olleet kaventaneet
te
Te
kavensitte
-"-
ette kaventaneet
ette kaventanut
te
Te
olitte kaventaneet
olitte kaventanut
ette olleet kaventaneet
ette olleet kaventanut
he kavensivat eivät kaventaneet he olivat kaventaneet eivät olleet kaventaneet
passiivi kavennettiin ei kavennettu passiivi oli kavennettu ei ollut kavennettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kaventaisin en kaventaisi minä olisin kaventanut en olisi kaventanut
sinä kaventaisit et kaventaisi sinä olisit kaventanut et olisi kaventanut
hän kaventaisi ei kaventaisi hän olisi kaventanut ei olisi kaventanut
me kaventaisimme emme kaventaisi me olisimme kaventaneet emme olisi kaventaneet
te
Te
kaventaisitte
-"-
ette kaventaisi
-"-
te
Te
olisitte kaventaneet
olisitte kaventanut
ette olisi kaventaneet
ette olisi kaventanut
he kaventaisivat eivät kaventaisi he olisivat kaventaneet eivät olisi kaventaneet
passiivi kavennettaisiin ei kavennettaisi passiivi olisi kavennettu ei olisi kavennettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kaventanen en kaventane minä lienen kaventanut en liene kaventanut
sinä kaventanet et kaventane sinä lienet kaventanut et liene kaventanut
hän kaventanee ei kaventane hän lienee kaventanut ei liene kaventanut
me kaventanemme emme kaventane me lienemme kaventaneet emme liene kaventaneet
te
Te
kaventanette
-"-
ette kaventane
-"-
te
Te
lienette kaventaneet
lienette kaventanut
ette liene kaventaneet
ette liene kaventanut
he kaventanevat eivät kaventane he lienevät kaventaneet eivät liene kaventaneet
passiivi kavennettaneen ei kavennettane passiivi lienee kavennettu ei liene kavennettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kavenna älä kavenna sinä
hän kaventakoon älköön kaventako hän olkoon kaventanut älköön olko kaventanut
me kaventakaamme älkäämme kaventako me
te
Te
kaventakaa
-"-
älkää kaventako
-"-
te
Te
he kaventakoot älkööt kaventako he olkoot kaventaneet älkööt olko kaventaneet
passiivi kavennettakoon älköön kavennettako passiivi olkoon kavennettu älköön olko kavennettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kaventaa preesens kaventava kavennettava
pitkä 1. kaventaakseen1 perfekti kaventanut kavennettu
2. inessiivi kaventaessa2 kavennettaessa agentti kaventama4
instruktiivi kaventaen kielteinen agentti kaventamaton
3. inessiivi kaventamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kaventamasta
illatiivi kaventamaan
adessiivi kaventamalla
abessiivi kaventamatta
instruktiivi kaventaman kavennettaman
4. nominatiivi kaventaminen
partitiivi kaventamista
5 kaventamaisillaan3