Liite:Verbitaivutus/suomi/katsoa

Kohteesta Wikisanakirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä katson en katso minä olen katsonut en ole katsonut
sinä katsot et katso sinä olet katsonut et ole katsonut
hän katsoo ei katso hän on katsonut ei ole katsonut
me katsomme emme katso me olemme katsoneet emme ole katsoneet
te
Te
katsotte
-"-
ette katso
-"-
te
Te
olette katsoneet
olette katsonut
ette ole katsoneet
ette ole katsonut
he katsovat eivät katso he ovat katsoneet eivät ole katsoneet
passiivi katsotaan ei katsota passiivi on katsottu ei ole katsottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä katsoin en katsonut minä olin katsonut en ollut katsonut
sinä katsoit et katsonut sinä olit katsonut et ollut katsonut
hän katsoi ei katsonut hän oli katsonut ei ollut katsonut
me katsoimme emme katsoneet me olimme katsoneet emme olleet katsoneet
te
Te
katsoitte
-"-
ette katsoneet
ette katsonut
te
Te
olitte katsoneet
olitte katsonut
ette olleet katsoneet
ette ollut katsonut
he katsoivat eivät katsoneet he olivat katsoneet eivät olleet katsoneet
passiivi katsottiin ei katsottu passiivi oli katsottu ei ollut katsottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä katsoisin en katsoisi minä olisin katsonut en olisi katsonut
sinä katsoisit et katsoisi sinä olisit katsonut et olisi katsonut
hän katsoisi ei katsoisi hän olisi katsonut ei olisi katsonut
me katsoisimme emme katsoisi me olisimme katsoneet emme olisi katsoneet
te
Te
katsoisitte
-"-
ette katsoisi
-"-
te
Te
olisitte katsoneet
olisitte katsonut
ette olisi katsoneet
ette olisi katsonut
he katsoisivat eivät katsoisi he olisivat katsoneet eivät olisi katsoneet
passiivi katsottaisiin ei katsottaisi passiivi olisi katsottu ei olisi katsottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä katsonen en katsone minä lienen katsonut en liene katsonut
sinä katsonet et katsone sinä lienet katsonut et liene katsonut
hän katsonee ei katsone hän lienee katsonut ei liene katsonut
me katsonemme emme katsone me lienemme katsoneet emme liene katsoneet
te
Te
katsonette
-"-
ette katsone
-"-
te
Te
lienette katsoneet
lienette katsonut
ette liene katsoneet
ette liene katsonut
he katsonevat eivät katsone he lienevät katsoneet eivät liene katsoneet
passiivi katsottaneen ei katsottane passiivi lienee katsottu ei liene katsottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä katso älä katso sinä
hän katsokoon älköön katsoko hän olkoon katsonut älköön olko katsonut
me katsokaamme älkäämme katsoko me
te
Te
katsokaa
-"-
älkää katsoko
-"-
te
Te
he katsokoot älkööt katsoko he olkoot katsoneet älkööt olko katsoneet
passiivi katsottakoon älköön katsottako passiivi olkoon katsottu älköön olko katsottu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. katsoa preesens katsova katsottava
pitkä 1. katsoakseen1 perfekti katsonut katsottu
2. inessiivi katsoessa2 katsottaessa agentti katsoma4
instruktiivi katsoen kielteinen agentti katsomaton
3. inessiivi katsomassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi katsomasta
illatiivi katsomaan
adessiivi katsomalla
abessiivi katsomatta
instruktiivi katsoman katsottaman
4. nominatiivi katsominen
partitiivi katsomista
5. katsomaisillaan3