Liite:Verbitaivutus/suomi/kastella

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kastelen en kastele minä olen kastellut en ole kastellut
sinä kastelet et kastele sinä olet kastellut et ole kastellut
hän kastelee ei kastele hän on kastellut ei ole kastellut
me kastelemme emme kastele me olemme kastelleet emme ole kastelleet
te
Te
kastelette
-"-
ette kastele
-"-
te
Te
olette kastelleet
olette kastellut
ette ole kastelleet
ette ole kastellut
he kastelevat eivät kastele he ovat kastelleet eivät ole kastelleet
passiivi kastellaan ei kastella passiivi on kasteltu ei ole kasteltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kastelin en kastellut minä olin kastellut en ollut kastellut
sinä kastelit et kastellut sinä olit kastellut et ollut kastellut
hän kasteli ei kastellut hän oli kastellut ei ollut kastellut
me kastelimme emme kastelleet me olimme kastelleet emme olleet kastelleet
te
Te
kastelitte
-"-
ette kastelleet
ette kastellut
te
Te
olitte kastelleet
olitte kastellut
ette olleet kastelleet
ette ollut kastellut
he kastelivat eivät kastelleet he olivat kastelleet eivät olleet kastelleet
passiivi kasteltiin ei kasteltu passiivi oli kasteltu ei ollut kasteltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kastelisin en kastelisi minä olisin kastellut en olisi kastellut
sinä kastelisit et kastelisi sinä olisit kastellut et olisi kastellut
hän kastelisi ei kastelisi hän olisi kastellut ei olisi kastellut
me kastelisimme emme kastelisi me olisimme kastelleet emme olisi kastelleet
te
Te
kastelisitte
-"-
ette kastelisi
-"-
te
Te
olisitte kastelleet
olisitte kastellut
ette olisi kastelleet
ette olisi kastellut
he kastelisivat eivät kastelisi he olisivat kastelleet eivät olisi kastelleet
passiivi kasteltaisiin ei kasteltaisi passiivi olisi kasteltu ei olisi kasteltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kastellen en kastelle minä lienen kastellut en liene kastellut
sinä kastellet et kastelle sinä lienet kastellut et liene kastellut
hän kastellee ei kastelle hän lienee kastellut ei liene kastellut
me kastellemme emme kastelle me lienemme kastelleet emme liene kastelleet
te
Te
kastellette
-"-
ette kastelle
-"-
te
Te
lienette kastelleet
lienette kastellut
ette liene kastelleet
ette liene kastellut
he kastellevat eivät kastelle he lienevät kastelleet eivät liene kastelleet
passiivi kasteltaneen ei kasteltane passiivi lienee kasteltu ei liene kasteltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kastele älä kastele sinä
hän kastelkoon älköön kastelko hän olkoon kastellut älköön olko kastellut
me kastelkaamme älkäämme kastelko me
te
Te
kastelkaa
-"-
älkää kastelko
-"-
te
Te
he kastelkoot älkööt kastelko he olkoot kastelleet älkööt olko kastelleet
passiivi kasteltakoon älköön kasteltako passiivi olkoon kasteltu älköön olko kasteltu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kastella preesens kasteleva kasteltava
pitkä 1. kastellakseen1 perfekti kastellut kasteltu
2. inessiivi kastellessa2 kasteltaessa agentti kastelema4
instruktiivi kastellen kielteinen agentti kastelematon
3. inessiivi kastelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi kastelemasta
illatiivi kastelemaan
adessiivi kastelemalla
abessiivi kastelematta
instruktiivi kasteleman kasteltaman
4. nominatiivi kasteleminen
partitiivi kastelemista
5. kastelemaisillaan3