Liite:Verbitaivutus/suomi/kapaloida

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kapaloin
(kapaloitsen)
en kapaloi
(kapaloitse)
minä olen kapaloinut en ole kapaloinut
sinä kapaloit
(kapaloitset)
et kapaloi
(kapaloitse)
sinä olet kapaloinut et ole kapaloinut
hän kapaloi
(kapaloitsee)
ei kapaloi
(kapaloitse)
hän on kapaloinut ei ole kapaloinut
me kapaloimme
(kapaloitsemme)
emme kapaloi
(kapaloitse)
me olemme kapaloineet emme ole kapaloineet
te
Te
kapaloitte
(kapaloitsette)
-"-
ette kapaloi
(kapaloitse)
-"-
te
Te
olette kapaloineet
olette kapaloinut
ette ole kapaloineet
ette ole kapaloinut
he kapaloivat
(kapaloitsevat)
eivät kapaloi
(kapaloitse)
he ovat kapaloineet eivät ole kapaloineet
passiivi kapaloidaan ei kapaloida passiivi on kapaloitu ei ole kapaloitu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kapaloin
(kapaloitsin)
en kapaloinut minä olin kapaloinut en ollut kapaloinut
sinä kapaloit
(kapaloitsit)
et kapaloinut sinä olit kapaloinut et ollut kapaloinut
hän kapaloi
(kapaloitsi)
ei kapaloinut hän oli kapaloinut ei ollut kapaloinut
me kapaloimme
(kapaloitsimme)
emme kapaloineet me olimme kapaloineet emme olleet kapaloineet
te
Te
kapaloitte
(kapaloitsitte)
-"-
ette kapaloineet
ette kapaloinut
te
Te
olitte kapaloineet
olitte kapaloinut
ette olleet kapaloineet
ette ollut kapaloinut
he kapaloivat
(kapaloitsivat)
eivät kapaloineet he olivat kapaloineet eivät olleet kapaloineet
passiivi kapaloitiin ei kapaloitu passiivi oli kapaloitu ei ollut kapaloitu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kapaloisin
(kapaloitsisin)
en kapaloisi
(kapaloitsisi)
minä olisin kapaloinut en olisi kapaloinut
sinä kapaloisit
(kapaloitsisit)
et kapaloisi
(kapaloitsisi)
sinä olisit kapaloinut et olisi kapaloinut
hän kapaloisi
(kapaloitsisi)
ei kapaloisi
(kapaloitsisi)
hän olisi kapaloinut ei olisi kapaloinut
me kapaloisimme
(kapaloitsisimme)
emme kapaloisi
(kapaloitsisi)
me olisimme kapaloineet emme olisi kapaloineet
te
Te
kapaloisitte
(kapaloitsisitte)
-"-
ette kapaloisi
(kapaloitsisi)
-"-
te
Te
olisitte kapaloineet
olisitte kapaloinut
ette olisi kapaloineet
ette olisi kapaloinut
he kapaloisivat
(kapaloitsisivat)
eivät kapaloisi
(kapaloitsisi)
he olisivat kapaloineet eivät olisi kapaloineet
passiivi kapaloitaisiin ei kapaloitaisi passiivi olisi kapaloitu ei olisi kapaloitu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kapaloinen en kapaloine minä lienen kapaloinut en liene kapaloinut
sinä kapaloinet et kapaloine sinä lienet kapaloinut et liene kapaloinut
hän kapaloinee ei kapaloine hän lienee kapaloinut ei liene kapaloinut
me kapaloinemme emme kapaloine me lienemme kapaloineet emme liene kapaloineet
te
Te
kapaloinette
-"-
ette kapaloine
-"-
te
Te
lienette kapaloineet
lienette kapaloinut
ette liene kapaloineet
ette liene kapaloinut
he kapaloinevat eivät kapaloine he lienevät kapaloineet eivät liene kapaloineet
passiivi kapaloitaneen ei kapaloitane passiivi lienee kapaloitu ei liene kapaloitu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kapaloi
(kapaloitse)
älä kapaloi
(kapaloitse)
sinä
hän kapaloikoon älköön kapaloiko hän olkoon kapaloinut älköön olko kapaloinut
me kapaloikaamme älkäämme kapaloiko me
te
Te
kapaloikaa
-"-
älkää kapaloiko
-"-
te
Te
he kapaloikoot älkööt kapaloiko he olkoot kapaloineet älkööt olko kapaloineet
passiivi kapaloitakoon älköön kapaloitako passiivi olkoon kapaloitu älköön olko kapaloitu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kapaloida preesens kapaloiva
(kapaloitseva)
kapaloitava
pitkä 1. kapaloidakseen1 perfekti kapaloinut kapaloitu
2. inessiivi kapaloidessa2 kapaloitaessa agentti kapaloima
(kapaloitsema)4
instruktiivi kapaloiden kielteinen agentti kapaloimaton
(kapaloitsematon)
3. inessiivi kapaloimassa
(kapaloitsemassa)
1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kapaloimasta
(kapaloitsemasta)
illatiivi kapaloimaan
(kapaloitsemaan)
adessiivi kapaloimalla
(kapaloitsemalla)
abessiivi kapaloimatta
(kapaloitsematta)
instruktiivi kapaloiman
(kapaloitseman)
kapaloitaman
4. nominatiivi kapaloiminen
(kapaloitseminen)
partitiivi kapaloimista
(kapaloitsemista)
5. kapaloimaisillaan
(kapaloitsemaisillaan)3