Liite:Verbitaivutus/suomi/kansallistaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kansallistan en kansallista minä olen kansallistanut en ole kansallistanut
sinä kansallistat et kansallista sinä olet kansallistanut et ole kansallistanut
hän kansallistaa ei kansallista hän on kansallistanut ei ole kansallistanut
me kansallistamme emme kansallista me olemme kansallistaneet emme ole kansallistaneet
te
Te
kansallistatte
-"-
ette kansallista
-"-
te
Te
olette kansallistaneet
olette kansallistanut
ette ole kansallistaneet
ette ole kansallistanut
he kansallistavat eivät kansallista he ovat kansallistaneet eivät ole kansallistaneet
passiivi kansallistetaan ei kansallisteta passiivi on kansallistettu ei ole kansallistettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kansallistin en kansallistanut minä olin kansallistanut en ollut kansallistanut
sinä kansallistit et kansallistanut sinä olit kansallistanut et ollut kansallistanut
hän kansallisti ei kansallistanut hän oli kansallistanut ei ollut kansallistanut
me kansallistimme emme kansallistaneet me olimme kansallistaneet emme olleet kansallistaneet
te
Te
kansallistitte
-"-
ette kansallistaneet
ette kansallistanut
te
Te
olitte kansallistaneet
olitte kansallistanut
ette olleet kansallistaneet
ette olleet kansallistanut
he kansallistivat eivät kansallistaneet he olivat kansallistaneet eivät olleet kansallistaneet
passiivi kansallistettiin ei kansallistettu passiivi oli kansallistettu ei ollut kansallistettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kansallistaisin en kansallistaisi minä olisin kansallistanut en olisi kansallistanut
sinä kansallistaisit et kansallistaisi sinä olisit kansallistanut et olisi kansallistanut
hän kansallistaisi ei kansallistaisi hän olisi kansallistanut ei olisi kansallistanut
me kansallistaisimme emme kansallistaisi me olisimme kansallistaneet emme olisi kansallistaneet
te
Te
kansallistaisitte
-"-
ette kansallistaisi
-"-
te
Te
olisitte kansallistaneet
olisitte kansallistanut
ette olisi kansallistaneet
ette olisi kansallistanut
he kansallistaisivat eivät kansallistaisi he olisivat kansallistaneet eivät olisi kansallistaneet
passiivi kansallistettaisiin ei kansallistettaisi passiivi olisi kansallistettu ei olisi kansallistettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kansallistanen en kansallistane minä lienen kansallistanut en liene kansallistanut
sinä kansallistanet et kansallistane sinä lienet kansallistanut et liene kansallistanut
hän kansallistanee ei kansallistane hän lienee kansallistanut ei liene kansallistanut
me kansallistanemme emme kansallistane me lienemme kansallistaneet emme liene kansallistaneet
te
Te
kansallistanette
-"-
ette kansallistane
-"-
te
Te
lienette kansallistaneet
lienette kansallistanut
ette liene kansallistaneet
ette liene kansallistanut
he kansallistanevat eivät kansallistane he lienevät kansallistaneet eivät liene kansallistaneet
passiivi kansallistettaneen ei kansallistettane passiivi lienee kansallistettu ei liene kansallistettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kansallista älä kansallista sinä
hän kansallistakoon älköön kansallistako hän olkoon kansallistanut älköön olko kansallistanut
me kansallistakaamme älkäämme kansallistako me
te
Te
kansallistakaa
-"-
älkää kansallistako
-"-
te
Te
he kansallistakoot älkööt kansallistako he olkoot kansallistaneet älkööt olko kansallistaneet
passiivi kansallistettakoon älköön kansallistettako passiivi olkoon kansallistettu älköön olko kansallistettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kansallistaa preesens kansallistava kansallistettava
pitkä 1. kansallistaakseen1 perfekti kansallistanut kansallistettu
2. inessiivi kansallistaessa2 kansallistettaessa agentti kansallistama4
instruktiivi kansallistaen kielteinen agentti kansallistamaton
3. inessiivi kansallistamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kansallistamasta
illatiivi kansallistamaan
adessiivi kansallistamalla
abessiivi kansallistamatta
instruktiivi kansallistaman kansallistettaman
4. nominatiivi kansallistaminen
partitiivi kansallistamista
5. kansallistamaisillaan3