Liite:Verbitaivutus/suomi/kannattaa

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kannatan en kannata minä olen kannattanut en ole kannattanut
sinä kannatat et kannata sinä olet kannattanut et ole kannattanut
hän kannattaa ei kannata hän on kannattanut ei ole kannattanut
me kannatamme emme kannata me olemme kannattaneet luo emme ole kannattaneet
te
Te
kannatatte
-"-
ette kannata
-"-
te
Te
olette kannattaneet
olette kannattanut
ette ole kannattaneet
ette ole kannattanut
he kannattavat luo eivät kannata he ovat kannattaneet eivät ole kannattaneet
passiivi kannatetaan ei kannateta passiivi on kannatettu ei ole kannatettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kannatin en kannattanut minä olin kannattanut en ollut kannattanut
sinä kannatit et kannattanut sinä olit kannattanut et ollut kannattanut
hän kannatti luo ei kannattanut hän oli kannattanut ei ollut kannattanut
me kannatimme emme kannattaneet me olimme kannattaneet emme olleet kannattaneet
te
Te
kannatitte
-"-
ette kannattaneet
ette kannattanut
te
Te
olitte kannattaneet
olitte kannattanut
ette olleet kannattaneet
ette ollut kannattanut
he kannattivat luo eivät kannattaneet he olivat kannattaneet eivät olleet kannattaneet
passiivi kannatettiin ei kannatettu passiivi oli kannatettu ei ollut kannatettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kannattaisin luo en kannattaisi minä olisin kannattanut en olisi kannattanut
sinä kannattaisit luo et kannattaisi sinä olisit kannattanut et olisi kannattanut
hän kannattaisi luo ei kannattaisi hän olisi kannattanut ei olisi kannattanut
me kannattaisimme luo emme kannattaisi me olisimme kannattaneet emme olisi kannattaneet
te
Te
kannattaisitte luo
-"-
ette kannattaisi
-"-
te
Te
olisitte kannattaneet
olisitte kannattanut
ette olisi kannattaneet
ette olisi kannattanut
he kannattaisivat luo eivät kannattaisi he olisivat kannattaneet eivät olisi kannattaneet
passiivi kannatettaisiin ei kannatettaisi passiivi olisi kannatettu ei olisi kannatettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kannattanen luo en kannattane luo minä lienen kannattanut en liene kannattanut
sinä kannattanet luo et kannattane sinä lienet kannattanut et liene kannattanut
hän kannattanee luo ei kannattane hän lienee kannattanut ei liene kannattanut
me kannattanemme luo emme kannattane me lienemme kannattaneet emme liene kannattaneet
te
Te
kannattanette luo
-"-
ette kannattane
-"-
te
Te
lienette kannattaneet
lienette kannattanut
ette liene kannattaneet
ette liene kannattanut
he kannattanevat luo eivät kannattane he lienevät kannattaneet eivät liene kannattaneet
passiivi kannatettaneen ei kannatettane passiivi lienee kannatettu ei liene kannatettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kannata älä kannata sinä
hän kannattakoon luo älköön kannattako luo hän olkoon kannattanut älköön olko kannattanut
me kannattakaamme luo älkäämme kannattako me
te
Te
kannattakaa luo
-"-
älkää kannattako
-"-
te
Te
he kannattakoot luo älkööt kannattako he olkoot kannattaneet älkööt olko kannattaneet
passiivi kannatettakoon älköön kannatettako passiivi olkoon kannatettu älköön olko kannatettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kannattaa preesens kannattava kannatettava
pitkä 1. kannattaakseen luo1 perfekti kannattanut kannatettu
2. inessiivi kannattaessa luo2 kannatettaessa agentti kannattama4
instruktiivi kannattaen kielteinen agentti kannattamaton
3. inessiivi kannattamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kannattamasta
illatiivi kannattamaan
adessiivi kannattamalla
abessiivi kannattamatta
instruktiivi kannattaman kannatettaman
4. nominatiivi kannattaminen
partitiivi kannattamista
5. kannattamaisillaan3