Liite:Verbitaivutus/suomi/kannatella

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo kannattele-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo kannatel-

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kannattelen en kannattele minä olen kannatellut en ole kannatellut
sinä kannattelet et kannattele sinä olet kannatellut et ole kannatellut
hän kannattelee ei kannattele hän on kannatellut ei ole kannatellut
me kannattelemme emme kannattele me olemme kannatelleet emme ole kannatelleet
te
Te
kannattelette
-"-
ette kannattele
-"-
te
Te
olette kannatelleet
olette kannatellut
ette ole kannatelleet
ette ole kannatellut
he kannattelevat eivät kannattele he ovat kannatelleet eivät ole kannatelleet
passiivi kannatellaan ei kannatella passiivi on kannateltu ei ole kannateltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kannattelin en kannatellut minä olin kannatellut en ollut kannatellut
sinä kannattelit et kannatellut sinä olit kannatellut et ollut kannatellut
hän kannatteli ei kannatellut hän oli kannatellut ei ollut kannatellut
me kannattelimme emme kannatelleet me olimme kannatelleet emme olleet kannatelleet
te
Te
kannattelitte
-"-
ette kannatelleet
ette kannatellut
te
Te
olitte kannatelleet
olitte kannatellut
ette olleet kannatelleet
ette olleet kannatellut
he kannattelivat eivät kannatelleet he olivat kannatelleet eivät olleet kannatelleet
passiivi kannateltiin ei kannateltu passiivi oli kannateltu ei ollut kannateltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kannattelisin en kannattelisi minä olisin kannatellut en olisi kannatellut
sinä kannattelisit et kannattelisi sinä olisit kannatellut et olisi kannatellut
hän kannattelisi ei kannattelisi hän olisi kannatellut ei olisi kannatellut
me kannattelisimme emme kannattelisi me olisimme kannatelleet emme olisi kannatelleet
te
Te
kannattelisitte
-"-
ette kannattelisi
-"-
te
Te
olisitte kannatelleet
olisitte kannatellut
ette olisi kannatelleet
ette olisi kannatellut
he kannattelisivat eivät kannattelisi he olisivat kannatelleet eivät olisi kannatelleet
passiivi kannateltaisiin ei kannateltaisi passiivi olisi kannateltu ei olisi kannateltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kannatellen en kannatelle minä lienen kannatellut en liene kannatellut
sinä kannatellet et kannatelle sinä lienet kannatellut et liene kannatellut
hän kannatellee ei kannatelle hän lienee kannatellut ei liene kannatellut
me kannatellemme emme kannatelle me lienemme kannatelleet emme liene kannatelleet
te
Te
kannatellette
-"-
ette kannatelle
-"-
te
Te
lienette kannatelleet
lienette kannatellut
ette liene kannatelleet
ette liene kannatellut
he kannatellevat eivät kannatelle he lienevät kannatelleet eivät liene kannatelleet
passiivi kannateltaneen ei kannateltane passiivi lienee kannateltu ei liene kannateltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kannattele älä kannattele sinä
hän kannatelkoon älköön kannatelko hän olkoon kannatellut älköön olko kannatellut
me kannatelkaamme älkäämme kannatelko me
te
Te
kannatelkaa
-"-
älkää kannatelko
-"-
te
Te
he kannatelkoot älkööt kannatelko he olkoot kannatelleet älkööt olko kannatelleet
passiivi kannateltakoon älköön kannateltako passiivi olkoon kannateltu älköön olko kannateltu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kannatella preesens kannatteleva kannateltava
pitkä 1. kannatellakseen1 perfekti kannatellut kannateltu
2. inessiivi kannatellessa2 kannateltaessa agentti kannattelema4
instruktiivi kannatellen kielteinen agentti kannattelematon
3. inessiivi kannattelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi kannattelemasta
illatiivi kannattelemaan
adessiivi kannattelemalla
abessiivi kannattelematta
instruktiivi kannatteleman kannateltaman
4. kannatteleminen
5 kannattelemaisillaan3