Liite:Verbitaivutus/suomi/kaavoittaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kaavoitan en kaavoita minä olen kaavoittanut en ole kaavoittanut
sinä kaavoitat et kaavoita sinä olet kaavoittanut et ole kaavoittanut
hän kaavoittaa ei kaavoita hän on kaavoittanut ei ole kaavoittanut
me kaavoitamme emme kaavoita me olemme kaavoittaneet emme ole kaavoittaneet
te
Te
kaavoitatte
-"-
ette kaavoita
-"-
te
Te
olette kaavoittaneet
olette kaavoittanut
ette ole kaavoittaneet
ette ole kaavoittanut
he kaavoittavat eivät kaavoita he ovat kaavoittaneet eivät ole kaavoittaneet
passiivi kaavoitetaan ei kaavoiteta passiivi on kaavoitettu ei ole kaavoitettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kaavoitin en kaavoittanut minä olin kaavoittanut en ollut kaavoittanut
sinä kaavoitit et kaavoittanut sinä olit kaavoittanut et ollut kaavoittanut
hän kaavoitti ei kaavoittanut hän oli kaavoittanut ei ollut kaavoittanut
me kaavoitimme emme kaavoittaneet me olimme kaavoittaneet emme olleet kaavoittaneet
te
Te
kaavoititte
-"-
ette kaavoittaneet
ette kaavoittanut
te
Te
olitte kaavoittaneet
olitte kaavoittanut
ette olleet kaavoittaneet
ette olleet kaavoittanut
he kaavoittivat eivät kaavoittaneet he olivat kaavoittaneet eivät olleet kaavoittaneet
passiivi kaavoitettiin ei kaavoitettu passiivi oli kaavoitettu ei ollut kaavoitettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kaavoittaisin en kaavoittaisi minä olisin kaavoittanut en olisi kaavoittanut
sinä kaavoittaisit et kaavoittaisi sinä olisit kaavoittanut et olisi kaavoittanut
hän kaavoittaisi ei kaavoittaisi hän olisi kaavoittanut ei olisi kaavoittanut
me kaavoittaisimme emme kaavoittaisi me olisimme kaavoittaneet emme olisi kaavoittaneet
te
Te
kaavoittaisitte
-"-
ette kaavoittaisi
-"-
te
Te
olisitte kaavoittaneet
olisitte kaavoittanut
ette olisi kaavoittaneet
ette olisi kaavoittanut
he kaavoittaisivat eivät kaavoittaisi he olisivat kaavoittaneet eivät olisi kaavoittaneet
passiivi kaavoitettaisiin ei kaavoitettaisi passiivi olisi kaavoitettu ei olisi kaavoitettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kaavoittanen en kaavoittane minä lienen kaavoittanut en liene kaavoittanut
sinä kaavoittanet et kaavoittane sinä lienet kaavoittanut et liene kaavoittanut
hän kaavoittanee ei kaavoittane hän lienee kaavoittanut ei liene kaavoittanut
me kaavoittanemme emme kaavoittane me lienemme kaavoittaneet emme liene kaavoittaneet
te
Te
kaavoittanette
-"-
ette kaavoittane
-"-
te
Te
lienette kaavoittaneet
lienette kaavoittanut
ette liene kaavoittaneet
ette liene kaavoittanut
he kaavoittanevat eivät kaavoittane he lienevät kaavoittaneet eivät liene kaavoittaneet
passiivi kaavoitettaneen ei kaavoitettane passiivi lienee kaavoitettu ei liene kaavoitettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kaavoita älä kaavoita sinä
hän kaavoittakoon älköön kaavoittako hän olkoon kaavoittanut älköön olko kaavoittanut
me kaavoittakaamme älkäämme kaavoittako me
te
Te
kaavoittakaa
-"-
älkää kaavoittako
-"-
te
Te
he kaavoittakoot älkööt kaavoittako he olkoot kaavoittaneet älkööt olko kaavoittaneet
passiivi kaavoitettakoon älköön kaavoitettako passiivi olkoon kaavoitettu älköön olko kaavoitettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kaavoittaa preesens kaavoittava kaavoitettava
pitkä 1. kaavoittaakseen1 perfekti kaavoittanut kaavoitettu
2. inessiivi kaavoittaessa2 kaavoitettaessa agentti kaavoittama4
instruktiivi kaavoittaen kielteinen agentti kaavoittamaton
3. inessiivi kaavoittamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kaavoittamasta
illatiivi kaavoittamaan
adessiivi kaavoittamalla
abessiivi kaavoittamatta
instruktiivi kaavoittaman kaavoitettaman
4. nominatiivi kaavoittaminen
partitiivi kaavoittamista
5 kaavoittamaisillaan3