Liite:Verbitaivutus/suomi/käppäillä

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä käppäilen en käppäile minä olen käppäillyt en ole käppäillyt
sinä käppäilet et käppäile sinä olet käppäillyt et ole käppäillyt
hän käppäilee ei käppäile hän on käppäillyt ei ole käppäillyt
me käppäilemme emme käppäile me olemme käppäilleet emme ole käppäilleet
te
Te
käppäilette
-"-
ette käppäile
-"-
te
Te
olette käppäilleet
olette käppäillyt
ette ole käppäilleet
ette ole käppäillyt
he käppäilevät eivät käppäile he ovat käppäilleet eivät ole käppäilleet
passiivi käppäillään ei käppäillä passiivi on käppäilty ei ole käppäilty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä käppäilin en käppäillyt minä olin käppäillyt en ollut käppäillyt
sinä käppäilit et käppäillyt sinä olit käppäillyt et ollut käppäillyt
hän käppäili ei käppäillyt hän oli käppäillyt ei ollut käppäillyt
me käppäilimme emme käppäilleet me olimme käppäilleet emme olleet käppäilleet
te
Te
käppäilitte
-"-
ette käppäilleet
ette käppäillyt
te
Te
olitte käppäilleet
olitte käppäillyt
ette olleet käppäilleet
ette ollut käppäillyt
he käppäilivät eivät käppäilleet he olivat käppäilleet eivät olleet käppäilleet
passiivi käppäiltiin ei käppäilty passiivi oli käppäilty ei ollut käppäilty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä käppäilisin en käppäilisi minä olisin käppäillyt en olisi käppäillyt
sinä käppäilisit et käppäilisi sinä olisit käppäillyt et olisi käppäillyt
hän käppäilisi ei käppäilisi hän olisi käppäillyt ei olisi käppäillyt
me käppäilisimme emme käppäilisi me olisimme käppäilleet emme olisi käppäilleet
te
Te
käppäilisitte
-"-
ette käppäilisi
-"-
te
Te
olisitte käppäilleet
olisitte käppäillyt
ette olisi käppäilleet
ette olisi käppäillyt
he käppäilisivät eivät käppäilisi he olisivat käppäilleet eivät olisi käppäilleet
passiivi käppäiltäisiin ei käppäiltäisi passiivi olisi käppäilty ei olisi käppäilty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä käppäillen en käppäille minä lienen käppäillyt en liene käppäillyt
sinä käppäillet et käppäille sinä lienet käppäillyt et liene käppäillyt
hän käppäillee ei käppäille hän lienee käppäillyt ei liene käppäillyt
me käppäillemme emme käppäille me lienemme käppäilleet emme liene käppäilleet
te
Te
käppäillette
-"-
ette käppäille
-"-
te
Te
lienette käppäilleet
lienette käppäillyt
ette liene käppäilleet
ette liene käppäillyt
he käppäillevät eivät käppäille he lienevät käppäilleet eivät liene käppäilleet
passiivi käppäiltäneen ei käppäiltäne passiivi lienee käppäilty ei liene käppäilty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä käppäile älä käppäile sinä
hän käppäilköön älköön käppäilkö hän olkoon käppäillyt älköön olko käppäillyt
me käppäilkäämme älkäämme käppäilkö me
te
Te
käppäilkää
-"-
älkää käppäilkö
-"-
te
Te
he käppäilkööt älkööt käppäilkö he olkoot käppäilleet älkööt olko käppäilleet
passiivi käppäiltäköön älköön käppäiltäkö passiivi olkoon käppäilty älköön olko käppäilty

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. käppäillä preesens käppäilevä käppäiltävä
pitkä 1. käppäilläkseen1 perfekti käppäillyt käppäilty
2. inessiivi käppäillessä2 käppäiltäessä agentti käppäilemä4
instruktiivi käppäillen kielteinen agentti käppäilemätön
3. inessiivi käppäilemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi käppäilemästä
illatiivi käppäilemään
adessiivi käppäilemällä
abessiivi käppäilemättä
instruktiivi käppäilemän käppäiltämän
4. nominatiivi käppäileminen
partitiivi käppäilemistä
5. käppäilemäisillään3