Liite:Verbitaivutus/suomi/kämmiä

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kämmin en kämmi minä olen kämminyt en ole kämminyt
sinä kämmit et kämmi sinä olet kämminyt et ole kämminyt
hän kämmii ei kämmi hän on kämminyt ei ole kämminyt
me kämmimme emme kämmi me olemme kämmineet emme ole kämmineet
te
Te
kämmitte
-"-
ette kämmi
-"-
te
Te
olette kämmineet
olette kämminyt
ette ole kämmineet
ette ole kämminyt
he kämmivät eivät kämmi he ovat kämmineet eivät ole kämmineet
passiivi kämmitään ei kämmitä passiivi on kämmitty ei ole kämmitty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kämmin en kämminyt minä olin kämminyt en ollut kämminyt
sinä kämmit et kämminyt sinä olit kämminyt et ollut kämminyt
hän kämmi ei kämminyt hän oli kämminyt ei ollut kämminyt
me kämmimme emme kämmineet me olimme kämmineet emme olleet kämmineet
te
Te
kämmitte
-"-
ette kämmineet
ette kämminyt
te
Te
olitte kämmineet
olitte kämminyt
ette olleet kämmineet
ette olleet kämminyt
he kämmivät eivät kämmineet he olivat kämmineet eivät olleet kämmineet
passiivi kämmittiin ei kämmitty passiivi oli kämmitty ei ollut kämmitty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kämmisin en kämmisi minä olisin kämminyt en olisi kämminyt
sinä kämmisit et kämmisi sinä olisit kämminyt et olisi kämminyt
hän kämmisi ei kämmisi hän olisi kämminyt ei olisi kämminyt
me kämmisimme emme kämmisi me olisimme kämmineet emme olisi kämmineet
te
Te
kämmisitte
-"-
ette kämmisi
-"-
te
Te
olisitte kämmineet
olisitte kämminyt
ette olisi kämmineet
ette olisi kämminyt
he kämmisivät eivät kämmisi he olisivat kämmineet eivät olisi kämmineet
passiivi kämmittäisiin ei kämmittäisi passiivi olisi kämmitty ei olisi kämmitty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kämminen en kämmine minä lienen kämminyt en liene kämminyt
sinä kämminet et kämmine sinä lienet kämminyt et liene kämminyt
hän kämminee ei kämmine hän lienee kämminyt ei liene kämminyt
me kämminemme emme kämmine me lienemme kämmineet emme liene kämmineet
te
Te
kämminette
-"-
ette kämmine
-"-
te
Te
lienette kämmineet
lienette kämminyt
ette liene kämmineet
ette liene kämminyt
he kämminevät eivät kämmine he lienevät kämmineet eivät liene kämmineet
passiivi kämmittäneen ei kämmittäne passiivi lienee kämmitty ei liene kämmitty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kämmi älä kämmi sinä
hän kämmiköön älköön kämmikö hän olkoon kämminyt älköön olko kämminyt
me kämmikäämme älkäämme kämmikö me
te
Te
kämmikää
-"-
älkää kämmikö
-"-
te
Te
he kämmikööt älkööt kämmikö he olkoot kämmineet älkööt olko kämmineet
passiivi kämmittäköön älköön kämmittäkö passiivi olkoon kämmitty älköön olko kämmitty

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kämmiä preesens kämmivä kämmittävä
pitkä 1. kämmiäkseen1 perfekti kämminyt kämmitty
2. inessiivi kämmiessä2 kämmittäessä agentti kämmimä4
instruktiivi kämmien kielteinen agentti kämmimätön
3. inessiivi kämmimässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kämmimästä
illatiivi kämmimään
adessiivi kämmimällä
abessiivi kämmimättä
instruktiivi kämmimän kämmittämän
4. nominatiivi kämmiminen
partitiivi kämmimistä
5. kämmimäisillään3