Liite:Verbitaivutus/suomi/jokeltaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jokellan en jokella minä olen jokeltanut en ole jokeltanut
sinä jokellat et jokella sinä olet jokeltanut et ole jokeltanut
hän jokeltaa ei jokella hän on jokeltanut ei ole jokeltanut
me jokellamme emme jokella me olemme jokeltaneet emme ole jokeltaneet
te
Te
jokellatte
-"-
ette jokella
-"-
te
Te
olette jokeltaneet
olette jokeltanut
ette ole jokeltaneet
ette ole jokeltanut
he jokeltavat eivät jokella he ovat jokeltaneet eivät ole jokeltaneet
passiivi jokelletaan ei jokelleta passiivi on jokellettu ei ole jokellettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jokelsin en jokeltanut minä olin jokeltanut en ollut jokeltanut
sinä jokelsit et jokeltanut sinä olit jokeltanut et ollut jokeltanut
hän jokelsi ei jokeltanut hän oli jokeltanut ei ollut jokeltanut
me jokelsimme emme jokeltaneet me olimme jokeltaneet emme olleet jokeltaneet
te
Te
jokelsitte
-"-
ette jokeltaneet
ette jokeltanut
te
Te
olitte jokeltaneet
olitte jokeltanut
ette olleet jokeltaneet
ette olleet jokeltanut
he jokelsivat eivät jokeltaneet he olivat jokeltaneet eivät olleet jokeltaneet
passiivi jokellettiin ei jokellettu passiivi oli jokellettu ei ollut jokellettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jokeltaisin en jokeltaisi minä olisin jokeltanut en olisi jokeltanut
sinä jokeltaisit et jokeltaisi sinä olisit jokeltanut et olisi jokeltanut
hän jokeltaisi ei jokeltaisi hän olisi jokeltanut ei olisi jokeltanut
me jokeltaisimme emme jokeltaisi me olisimme jokeltaneet emme olisi jokeltaneet
te
Te
jokeltaisitte
-"-
ette jokeltaisi
-"-
te
Te
olisitte jokeltaneet
olisitte jokeltanut
ette olisi jokeltaneet
ette olisi jokeltanut
he jokeltaisivat eivät jokeltaisi he olisivat jokeltaneet eivät olisi jokeltaneet
passiivi jokellettaisiin ei jokellettaisi passiivi olisi jokellettu ei olisi jokellettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jokeltanen en jokeltane minä lienen jokeltanut en liene jokeltanut
sinä jokeltanet et jokeltane sinä lienet jokeltanut et liene jokeltanut
hän jokeltanee ei jokeltane hän lienee jokeltanut ei liene jokeltanut
me jokeltanemme emme jokeltane me lienemme jokeltaneet emme liene jokeltaneet
te
Te
jokeltanette
-"-
ette jokeltane
-"-
te
Te
lienette jokeltaneet
lienette jokeltanut
ette liene jokeltaneet
ette liene jokeltanut
he jokeltanevat eivät jokeltane he lienevät jokeltaneet eivät liene jokeltaneet
passiivi jokellettaneen ei jokellettane passiivi lienee jokellettu ei liene jokellettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä jokella älä jokella sinä
hän jokeltakoon älköön jokeltako hän olkoon jokeltanut älköön olko jokeltanut
me jokeltakaamme älkäämme jokeltako me
te
Te
jokeltakaa
-"-
älkää jokeltako
-"-
te
Te
he jokeltakoot älkööt jokeltako he olkoot jokeltaneet älkööt olko jokeltaneet
passiivi jokellettakoon älköön jokellettako passiivi olkoon jokellettu älköön olko jokellettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. jokeltaa preesens jokeltava jokellettava
pitkä 1. jokeltaakseen1 perfekti jokeltanut jokellettu
2. inessiivi jokeltaessa2 jokellettaessa agentti jokeltama4
instruktiivi jokeltaen kielteinen agentti jokeltamaton
3. inessiivi jokeltamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi jokeltamasta
illatiivi jokeltamaan
adessiivi jokeltamalla
abessiivi jokeltamatta
instruktiivi jokeltaman jokellettaman
4. nominatiivi jokeltaminen
partitiivi jokeltamista
5. jokeltamaisillaan3