Liite:Verbitaivutus/suomi/jeesata

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Vartalot
vokaalivartalo jeesaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo jeesat-

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jeesaan en jeesaa minä olen jeesannut en ole jeesannut
sinä jeesaat et jeesaa sinä olet jeesannut et ole jeesannut
hän jeesaa ei jeesaa hän on jeesannut ei ole jeesannut
me jeesaamme emme jeesaa me olemme jeesanneet emme ole jeesanneet
te
Te
jeesaatte
-"-
ette jeesaa
-"-
te
Te
olette jeesanneet
olette jeesannut
ette ole jeesanneet
ette ole jeesannut
he jeesaavat eivät jeesaa he ovat jeesanneet eivät ole jeesanneet
passiivi jeesataan ei jeesata passiivi on jeesattu ei ole jeesattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jeesasin en jeesannut minä olin jeesannut en ollut jeesannut
sinä jeesasit et jeesannut sinä olit jeesannut et ollut jeesannut
hän jeesasi ei jeesannut hän oli jeesannut ei ollut jeesannut
me jeesasimme emme jeesanneet me olimme jeesanneet emme olleet jeesanneet
te
Te
jeesasitte
-"-
ette jeesanneet
ette jeesannut
te
Te
olitte jeesanneet
olitte jeesannut
ette olleet jeesanneet
ette olleet jeesannut
he jeesasivat eivät jeesanneet he olivat jeesanneet eivät olleet jeesanneet
passiivi jeesattiin ei jeesattu passiivi oli jeesattu ei ollut jeesattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jeesaisin en jeesaisi minä olisin jeesannut en olisi jeesannut
sinä jeesaisit et jeesaisi sinä olisit jeesannut et olisi jeesannut
hän jeesaisi ei jeesaisi hän olisi jeesannut ei olisi jeesannut
me jeesaisimme emme jeesaisi me olisimme jeesanneet emme olisi jeesanneet
te
Te
jeesaisitte
-"-
ette jeesaisi
-"-
te
Te
olisitte jeesanneet
olisitte jeesannut
ette olisi jeesanneet
ette olisi jeesannut
he jeesaisivat eivät jeesaisi he olisivat jeesanneet eivät olisi jeesanneet
passiivi jeesattaisiin ei jeesattaisi passiivi olisi jeesattu ei olisi jeesattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jeesannen en jeesanne minä lienen jeesannut en liene jeesannut
sinä jeesannet et jeesanne sinä lienet jeesannut et liene jeesannut
hän jeesannee ei jeesanne hän lienee jeesannut ei liene jeesannut
me jeesannemme emme jeesanne me lienemme jeesanneet emme liene jeesanneet
te
Te
jeesannette
-"-
ette jeesanne
-"-
te
Te
lienette jeesanneet
lienette jeesannut
ette liene jeesanneet
ette liene jeesannut
he jeesannevat eivät jeesanne he lienevät jeesanneet eivät liene jeesanneet
passiivi jeesattaneen ei jeesattane passiivi lienee jeesattu ei liene jeesattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä jeesaa älä jeesaa sinä
hän jeesatkoon älköön jeesatko hän olkoon jeesannut älköön olko jeesannut
me jeesatkaamme älkäämme jeesatko me
te
Te
jeesatkaa
-"-
älkää jeesatko
-"-
te
Te
he jeesatkoot älkööt jeesatko he olkoot jeesanneet älkööt olko jeesanneet
passiivi jeesattakoon älköön jeesattako passiivi olkoon jeesattu älköön olko jeesattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. jeesata preesens jeesaava jeesattava
pitkä 1. jeesatakseen1 perfekti jeesannut jeesattu
2. inessiivi jeesatessa2 jeesattaessa agentti jeesaama4
instruktiivi jeesaten kielteinen agentti jeesaamaton
3. inessiivi jeesaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi jeesaamasta
illatiivi jeesaamaan
adessiivi jeesaamalla
abessiivi jeesaamatta
instruktiivi jeesaaman jeesattaman
4. nominatiivi jeesaaminen
partitiivi jeesaamista
5 jeesaamaisillaan3