Liite:Verbitaivutus/suomi/hoilottaa

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hoilotan luo en hoilota luo minä olen hoilottanut en ole hoilottanut
sinä hoilotat luo et hoilota sinä olet hoilottanut et ole hoilottanut
hän hoilottaa ei hoilota hän on hoilottanut ei ole hoilottanut
me hoilotamme luo emme hoilota me olemme hoilottaneet luo emme ole hoilottaneet
te
Te
hoilotatte luo
-"-
ette hoilota
-"-
te
Te
olette hoilottaneet
olette hoilottanut
ette ole hoilottaneet
ette ole hoilottanut
he hoilottavat luo eivät hoilota he ovat hoilottaneet eivät ole hoilottaneet
passiivi hoilotetaan luo ei hoiloteta luo passiivi on hoilotettu ei ole hoilotettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hoilotin luo en hoilottanut minä olin hoilottanut en ollut hoilottanut
sinä hoilotit luo et hoilottanut sinä olit hoilottanut et ollut hoilottanut
hän hoilotti luo ei hoilottanut hän oli hoilottanut ei ollut hoilottanut
me hoilotimme luo emme hoilottaneet me olimme hoilottaneet emme olleet hoilottaneet
te
Te
hoilotitte luo
-"-
ette hoilottaneet
ette hoilottanut
te
Te
olitte hoilottaneet
olitte hoilottanut
ette olleet hoilottaneet
ette ollut hoilottanut
he hoilottivat luo eivät hoilottaneet he olivat hoilottaneet eivät olleet hoilottaneet
passiivi hoilotettiin luo ei hoilotettu passiivi oli hoilotettu ei ollut hoilotettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hoilottaisin luo en hoilottaisi minä olisin hoilottanut en olisi hoilottanut
sinä hoilottaisit luo et hoilottaisi sinä olisit hoilottanut et olisi hoilottanut
hän hoilottaisi luo ei hoilottaisi hän olisi hoilottanut ei olisi hoilottanut
me hoilottaisimme luo emme hoilottaisi me olisimme hoilottaneet emme olisi hoilottaneet
te
Te
hoilottaisitte luo
-"-
ette hoilottaisi
-"-
te
Te
olisitte hoilottaneet
olisitte hoilottanut
ette olisi hoilottaneet
ette olisi hoilottanut
he hoilottaisivat luo eivät hoilottaisi he olisivat hoilottaneet eivät olisi hoilottaneet
passiivi hoilotettaisiin luo ei hoilotettaisi luo passiivi olisi hoilotettu ei olisi hoilotettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hoilottanen luo en hoilottane luo minä lienen hoilottanut en liene hoilottanut
sinä hoilottanet luo et hoilottane sinä lienet hoilottanut et liene hoilottanut
hän hoilottanee luo ei hoilottane hän lienee hoilottanut ei liene hoilottanut
me hoilottanemme luo emme hoilottane me lienemme hoilottaneet emme liene hoilottaneet
te
Te
hoilottanette luo
-"-
ette hoilottane
-"-
te
Te
lienette hoilottaneet
lienette hoilottanut
ette liene hoilottaneet
ette liene hoilottanut
he hoilottanevat luo eivät hoilottane he lienevät hoilottaneet eivät liene hoilottaneet
passiivi hoilotettaneen luo ei hoilotettane luo passiivi lienee hoilotettu ei liene hoilotettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä hoilota älä hoilota sinä
hän hoilottakoon luo älköön hoilottako luo hän olkoon hoilottanut älköön olko hoilottanut
me hoilottakaamme luo älkäämme hoilottako me
te
Te
hoilottakaa luo
-"-
älkää hoilottako
-"-
te
Te
he hoilottakoot luo älkööt hoilottako he olkoot hoilottaneet älkööt olko hoilottaneet
passiivi hoilotettakoon luo älköön hoilotettako luo passiivi olkoon hoilotettu älköön olko hoilotettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. hoilottaa preesens hoilottava hoilotettava
pitkä 1. hoilottaakseen luo1 perfekti hoilottanut hoilotettu
2. inessiivi hoilottaessa luo2 hoilotettaessa agentti hoilottama4
instruktiivi hoilottaen kielteinen agentti hoilottamaton
3. inessiivi hoilottamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi hoilottamasta
illatiivi hoilottamaan
adessiivi hoilottamalla
abessiivi hoilottamatta
instruktiivi hoilottaman hoilotettaman
4. nominatiivi hoilottaminen
partitiivi hoilottamista
5. hoilottamaisillaan3