Liite:Verbitaivutus/suomi/herjata

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä herjaan luo en herjaa minä olen herjannut en ole herjannut
sinä herjaat luo et herjaa sinä olet herjannut et ole herjannut
hän herjaa luo ei herjaa hän on herjannut ei ole herjannut
me herjaamme luo emme herjaa me olemme herjanneet luo emme ole herjanneet
te
Te
herjaatte luo
-"-
ette herjaa
-"-
te
Te
olette herjanneet
olette herjannut
ette ole herjanneet
ette ole herjannut
he herjaavat luo eivät herjaa he ovat herjanneet eivät ole herjanneet
passiivi herjataan luo ei herjata passiivi on herjattu ei ole herjattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä herjasin luo en herjannut minä olin herjannut en ollut herjannut
sinä herjasit luo et herjannut sinä olit herjannut et ollut herjannut
hän herjasi luo ei herjannut hän oli herjannut ei ollut herjannut
me herjasimme luo emme herjanneet me olimme herjanneet emme olleet herjanneet
te
Te
herjasitte luo
-"-
ette herjanneet
ette herjannut
te
Te
olitte herjanneet
olitte herjannut
ette olleet herjanneet
ette ollut herjannut
he herjasivat luo eivät herjanneet he olivat herjanneet eivät olleet herjanneet
passiivi herjattiin ei herjattu passiivi oli herjattu ei ollut herjattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä herjaisin luo en herjaisi minä olisin herjannut en olisi herjannut
sinä herjaisit luo et herjaisi sinä olisit herjannut et olisi herjannut
hän herjaisi luo ei herjaisi hän olisi herjannut ei olisi herjannut
me herjaisimme luo emme herjaisi me olisimme herjanneet emme olisi herjanneet
te
Te
herjaisitte luo
-"-
ette herjaisi
-"-
te
Te
olisitte herjanneet
olisitte herjannut
ette olisi herjanneet
ette olisi herjannut
he herjaisivat luo eivät herjaisi he olisivat herjanneet eivät olisi herjanneet
passiivi herjattaisiin luo ei herjattaisi luo passiivi olisi herjattu ei olisi herjattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä herjannen en herjanne minä lienen herjannut en liene herjannut
sinä herjannet et herjanne sinä lienet herjannut et liene herjannut
hän herjannee ei herjanne hän lienee herjannut ei liene herjannut
me herjannemme emme herjanne me lienemme herjanneet emme liene herjanneet
te
Te
herjannette
-"-
ette herjanne
-"-
te
Te
lienette herjanneet
lienette herjannut
ette liene herjanneet
ette liene herjannut
he herjannevat eivät herjanne he lienevät herjanneet eivät liene herjanneet
passiivi herjattaneen ei herjattane passiivi lienee herjattu ei liene herjattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä herjaa älä herjaa sinä
hän herjatkoon älköön herjatko hän olkoon herjannut älköön olko herjannut
me herjatkaamme älkäämme herjatko me
te
Te
herjatkaa
-"-
älkää herjatko
-"-
te
Te
he herjatkoot älkööt herjatko he olkoot herjanneet älkööt olko herjanneet
passiivi herjattakoon älköön herjattako passiivi olkoon herjattu älköön olko herjattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. herjata preesens herjaava herjattava
pitkä 1. herjatakseen1 perfekti herjannut herjattu
2. inessiivi herjatessa2 herjattaessa agentti herjaama4
instruktiivi herjaten kielteinen agentti herjaamaton
3. inessiivi herjaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi herjaamasta
illatiivi herjaamaan
adessiivi herjaamalla
abessiivi herjaamatta
instruktiivi herjaaman herjattaman
4. nominatiivi herjaaminen
partitiivi herjaamista
5. herjaamaisillaan3