Liite:Verbitaivutus/suomi/harpata

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo harppaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo harpat-

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä harppaan en harppaa minä olen harpannut en ole harpannut
sinä harppaat et harppaa sinä olet harpannut et ole harpannut
hän harppaa ei harppaa hän on harpannut ei ole harpannut
me harppaamme emme harppaa me olemme harpanneet emme ole harpanneet
te
Te
harppaatte
-"-
ette harppaa
-"-
te
Te
olette harpanneet
olette harpannut
ette ole harpanneet
ette ole harpannut
he harppaavat eivät harppaa he ovat harpanneet eivät ole harpanneet
passiivi harpataan ei harpata passiivi on harpattu ei ole harpattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä harppasin en harpannut minä olin harpannut en ollut harpannut
sinä harppasit et harpannut sinä olit harpannut et ollut harpannut
hän harppasi ei harpannut hän oli harpannut ei ollut harpannut
me harppasimme emme harpanneet me olimme harpanneet emme olleet harpanneet
te
Te
harppasitte
-"-
ette harpanneet
ette harpannut
te
Te
olitte harpanneet
olitte harpannut
ette olleet harpanneet
ette olleet harpannut
he harppasivat eivät harpanneet he olivat harpanneet eivät olleet harpanneet
passiivi harpattiin ei harpattu passiivi oli harpattu ei ollut harpattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä harppaisin en harppaisi minä olisin harpannut en olisi harpannut
sinä harppaisit et harppaisi sinä olisit harpannut et olisi harpannut
hän harppaisi ei harppaisi hän olisi harpannut ei olisi harpannut
me harppaisimme emme harppaisi me olisimme harpanneet emme olisi harpanneet
te
Te
harppaisitte
-"-
ette harppaisi
-"-
te
Te
olisitte harpanneet
olisitte harpannut
ette olisi harpanneet
ette olisi harpannut
he harppaisivat eivät harppaisi he olisivat harpanneet eivät olisi harpanneet
passiivi harpattaisiin ei harpattaisi passiivi olisi harpattu ei olisi harpattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä harpannen en harpanne minä lienen harpannut en liene harpannut
sinä harpannet et harpanne sinä lienet harpannut et liene harpannut
hän harpannee ei harpanne hän lienee harpannut ei liene harpannut
me harpannemme emme harpanne me lienemme harpanneet emme liene harpanneet
te
Te
harpannette
-"-
ette harpanne
-"-
te
Te
lienette harpanneet
lienette harpannut
ette liene harpanneet
ette liene harpannut
he harpannevat eivät harpanne he lienevät harpanneet eivät liene harpanneet
passiivi harpattaneen ei harpattane passiivi lienee harpattu ei liene harpattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä harppaa älä harppaa sinä
hän harpatkoon älköön harpatko hän olkoon harpannut älköön olko harpannut
me harpatkaamme älkäämme harpatko me
te
Te
harpatkaa
-"-
älkää harpatko
-"-
te
Te
he harpatkoot älkööt harpatko he olkoot harpanneet älkööt olko harpanneet
passiivi harpattakoon älköön harpattako passiivi olkoon harpattu älköön olko harpattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. harpata preesens harppaava harpattava
pitkä 1. harpatakseen1 perfekti harpannut harpattu
2. inessiivi harpatessa2 harpattaessa agentti harppaama4
instruktiivi harpaten kielteinen agentti harppaamaton
3. inessiivi harppaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi harppaamasta
illatiivi harppaamaan
adessiivi harppaamalla
abessiivi harppaamatta
instruktiivi harppaaman harpattaman
4. harppaaminen
5 harppaamaisillaan3