Liite:Verbitaivutus/suomi/harjata

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä harjaan en harjaa minä olen harjannut en ole harjannut
sinä harjaat et harjaa sinä olet harjannut et ole harjannut
hän harjaa ei harjaa hän on harjannut ei ole harjannut
me harjaamme emme harjaa me olemme harjanneet emme ole harjanneet
te
Te
harjaatte
-"-
ette harjaa
-"-
te
Te
olette harjanneet
olette harjannut
ette ole harjanneet
ette ole harjannut
he harjaavat eivät harjaa he ovat harjanneet eivät ole harjanneet
passiivi harjataan ei harjata passiivi on harjattu ei ole harjattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä harjasin en harjannut minä olin harjannut en ollut harjannut
sinä harjasit et harjannut sinä olit harjannut et ollut harjannut
hän harjasi ei harjannut hän oli harjannut ei ollut harjannut
me harjasimme emme harjanneet me olimme harjanneet emme olleet harjanneet
te
Te
harjasitte
-"-
ette harjanneet
ette harjannut
te
Te
olitte harjanneet
olitte harjannut
ette olleet harjanneet
ette olleet harjannut
he harjasivat eivät harjanneet he olivat harjanneet eivät olleet harjanneet
passiivi harjattiin ei harjattu passiivi oli harjattu ei ollut harjattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä harjaisin en harjaisi minä olisin harjannut en olisi harjannut
sinä harjaisit et harjaisi sinä olisit harjannut et olisi harjannut
hän harjaisi ei harjaisi hän olisi harjannut ei olisi harjannut
me harjaisimme emme harjaisi me olisimme harjanneet emme olisi harjanneet
te
Te
harjaisitte
-"-
ette harjaisi
-"-
te
Te
olisitte harjanneet
olisitte harjannut
ette olisi harjanneet
ette olisi harjannut
he harjaisivat eivät harjaisi he olisivat harjanneet eivät olisi harjanneet
passiivi harjattaisiin ei harjattaisi passiivi olisi harjattu ei olisi harjattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä harjannen en harjanne minä lienen harjannut en liene harjannut
sinä harjannet et harjanne sinä lienet harjannut et liene harjannut
hän harjannee ei harjanne hän lienee harjannut ei liene harjannut
me harjannemme emme harjanne me lienemme harjanneet emme liene harjanneet
te
Te
harjannette
-"-
ette harjanne
-"-
te
Te
lienette harjanneet
lienette harjannut
ette liene harjanneet
ette liene harjannut
he harjannevat eivät harjanne he lienevät harjanneet eivät liene harjanneet
passiivi harjattaneen ei harjattane passiivi lienee harjattu ei liene harjattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä harjaa älä harjaa sinä
hän harjatkoon älköön harjatko hän olkoon harjannut älköön olko harjannut
me harjatkaamme älkäämme harjatko me
te
Te
harjatkaa
-"-
älkää harjatko
-"-
te
Te
he harjatkoot älkööt harjatko he olkoot harjanneet älkööt olko harjanneet
passiivi harjattakoon älköön harjattako passiivi olkoon harjattu älköön olko harjattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. harjata preesens harjaava harjattava
pitkä 1. harjatakseen1 perfekti harjannut harjattu
2. inessiivi harjatessa2 harjattaessa agentti harjaama4
instruktiivi harjaten kielteinen agentti harjaamaton
3. inessiivi harjaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi harjaamasta
illatiivi harjaamaan
adessiivi harjaamalla
abessiivi harjaamatta
instruktiivi harjaaman harjattaman
4. nominatiivi harjaaminen
partitiivi harjaamista
5 harjaamaisillaan3