Liite:Verbitaivutus/suomi/erottua

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä erotun en erotu minä olen erottunut en ole erottunut
sinä erotut et erotu sinä olet erottunut et ole erottunut
hän erottuu ei erotu hän on erottunut ei ole erottunut
me erotumme emme erotu me olemme erottuneet emme ole erottuneet
te
Te
erotutte
-"-
ette erotu
-"-
te
Te
olette erottuneet
olette erottunut
ette ole erottuneet
ette ole erottunut
he erottuvat eivät erotu he ovat erottuneet eivät ole erottuneet
passiivi erotutaan ei erotuta passiivi on erotuttu ei ole erotuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä erotuin en erottunut minä olin erottunut en ollut erottunut
sinä erotuit et erottunut sinä olit erottunut et ollut erottunut
hän erottui ei erottunut hän oli erottunut ei ollut erottunut
me erotuimme emme erottuneet me olimme erottuneet emme olleet erottuneet
te
Te
erotuitte
-"-
ette erottuneet
ette erottunut
te
Te
olitte erottuneet
olitte erottunut
ette olleet erottuneet
ette olleet erottunut
he erottuivat eivät erottuneet he olivat erottuneet eivät olleet erottuneet
passiivi erotuttiin ei erotuttu passiivi oli erotuttu ei ollut erotuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä erottuisin en erottuisi minä olisin erottunut en olisi erottunut
sinä erottuisit et erottuisi sinä olisit erottunut et olisi erottunut
hän erottuisi ei erottuisi hän olisi erottunut ei olisi erottunut
me erottuisimme emme erottuisi me olisimme erottuneet emme olisi erottuneet
te
Te
erottuisitte
-"-
ette erottuisi
-"-
te
Te
olisitte erottuneet
olisitte erottunut
ette olisi erottuneet
ette olisi erottunut
he erottuisivat eivät erottuisi he olisivat erottuneet eivät olisi erottuneet
passiivi erotuttaisiin ei erotuttaisi passiivi olisi erotuttu ei olisi erotuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä erottunen en erottune minä lienen erottunut en liene erottunut
sinä erottunet et erottune sinä lienet erottunut et liene erottunut
hän erottunee ei erottune hän lienee erottunut ei liene erottunut
me erottunemme emme erottune me lienemme erottuneet emme liene erottuneet
te
Te
erottunette
-"-
ette erottune
-"-
te
Te
lienette erottuneet
lienette erottunut
ette liene erottuneet
ette liene erottunut
he erottunevat eivät erottune he lienevät erottuneet eivät liene erottuneet
passiivi erotuttaneen ei erotuttane passiivi lienee erotuttu ei liene erotuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä erotu älä erotu sinä
hän erottukoon älköön erottuko hän olkoon erottunut älköön olko erottunut
me erottukaamme älkäämme erottuko me
te
Te
erottukaa
-"-
älkää erottuko
-"-
te
Te
he erottukoot älkööt erottuko he olkoot erottuneet älkööt olko erottuneet
passiivi erotuttakoon älköön erotuttako passiivi olkoon erotuttu älköön olko erotuttu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. erottua preesens erottuva erotuttava
pitkä 1. erottuakseen1 perfekti erottunut erotuttu
2. inessiivi erottuessa2 erotuttaessa agentti erottuma4
instruktiivi erottuen kielteinen agentti erottumaton
3. inessiivi erottumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi erottumasta
illatiivi erottumaan
adessiivi erottumalla
abessiivi erottumatta
instruktiivi erottuman erotuttaman
4. nominatiivi erottuminen
partitiivi erottumista
5 erottumaisillaan3