Liite:Verbitaivutus/suomi/demokraattistaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä demokraattistan en demokraattista minä olen demokraattistanut en ole demokraattistanut
sinä demokraattistat et demokraattista sinä olet demokraattistanut et ole demokraattistanut
hän demokraattistaa ei demokraattista hän on demokraattistanut ei ole demokraattistanut
me demokraattistamme emme demokraattista me olemme demokraattistaneet emme ole demokraattistaneet
te
Te
demokraattistatte
-"-
ette demokraattista
-"-
te
Te
olette demokraattistaneet
olette demokraattistanut
ette ole demokraattistaneet
ette ole demokraattistanut
he demokraattistavat eivät demokraattista he ovat demokraattistaneet eivät ole demokraattistaneet
passiivi demokraattistetaan ei demokraattisteta passiivi on demokraattistettu ei ole demokraattistettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä demokraattistin en demokraattistanut minä olin demokraattistanut en ollut demokraattistanut
sinä demokraattistit et demokraattistanut sinä olit demokraattistanut et ollut demokraattistanut
hän demokraattisti ei demokraattistanut hän oli demokraattistanut ei ollut demokraattistanut
me demokraattistimme emme demokraattistaneet me olimme demokraattistaneet emme olleet demokraattistaneet
te
Te
demokraattistitte
-"-
ette demokraattistaneet
ette demokraattistanut
te
Te
olitte demokraattistaneet
olitte demokraattistanut
ette olleet demokraattistaneet
ette olleet demokraattistanut
he demokraattistivat eivät demokraattistaneet he olivat demokraattistaneet eivät olleet demokraattistaneet
passiivi demokraattistettiin ei demokraattistettu passiivi oli demokraattistettu ei ollut demokraattistettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä demokraattistaisin en demokraattistaisi minä olisin demokraattistanut en olisi demokraattistanut
sinä demokraattistaisit et demokraattistaisi sinä olisit demokraattistanut et olisi demokraattistanut
hän demokraattistaisi ei demokraattistaisi hän olisi demokraattistanut ei olisi demokraattistanut
me demokraattistaisimme emme demokraattistaisi me olisimme demokraattistaneet emme olisi demokraattistaneet
te
Te
demokraattistaisitte
-"-
ette demokraattistaisi
-"-
te
Te
olisitte demokraattistaneet
olisitte demokraattistanut
ette olisi demokraattistaneet
ette olisi demokraattistanut
he demokraattistaisivat eivät demokraattistaisi he olisivat demokraattistaneet eivät olisi demokraattistaneet
passiivi demokraattistettaisiin ei demokraattistettaisi passiivi olisi demokraattistettu ei olisi demokraattistettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä demokraattistanen en demokraattistane minä lienen demokraattistanut en liene demokraattistanut
sinä demokraattistanet et demokraattistane sinä lienet demokraattistanut et liene demokraattistanut
hän demokraattistanee ei demokraattistane hän lienee demokraattistanut ei liene demokraattistanut
me demokraattistanemme emme demokraattistane me lienemme demokraattistaneet emme liene demokraattistaneet
te
Te
demokraattistanette
-"-
ette demokraattistane
-"-
te
Te
lienette demokraattistaneet
lienette demokraattistanut
ette liene demokraattistaneet
ette liene demokraattistanut
he demokraattistanevat eivät demokraattistane he lienevät demokraattistaneet eivät liene demokraattistaneet
passiivi demokraattistettaneen ei demokraattistettane passiivi lienee demokraattistettu ei liene demokraattistettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä demokraattista älä demokraattista sinä
hän demokraattistakoon älköön demokraattistako hän olkoon demokraattistanut älköön olko demokraattistanut
me demokraattistakaamme älkäämme demokraattistako me
te
Te
demokraattistakaa
-"-
älkää demokraattistako
-"-
te
Te
he demokraattistakoot älkööt demokraattistako he olkoot demokraattistaneet älkööt olko demokraattistaneet
passiivi demokraattistettakoon älköön demokraattistettako passiivi olkoon demokraattistettu älköön olko demokraattistettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. demokraattistaa preesens demokraattistava demokraattistettava
pitkä 1. demokraattistaakseen1 perfekti demokraattistanut demokraattistettu
2. inessiivi demokraattistaessa2 demokraattistettaessa agentti demokraattistama4
instruktiivi demokraattistaen kielteinen agentti demokraattistamaton
3. inessiivi demokraattistamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi demokraattistamasta
illatiivi demokraattistamaan
adessiivi demokraattistamalla
abessiivi demokraattistamatta
instruktiivi demokraattistaman demokraattistettaman
4. nominatiivi demokraattistaminen
partitiivi demokraattistamista
5 demokraattistamaisillaan3