Liite:Verbitaivutus/suomi/blandata

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä blandaan luo en blandaa minä olen blandannut en ole blandannut
sinä blandaat luo et blandaa sinä olet blandannut et ole blandannut
hän blandaa luo ei blandaa hän on blandannut ei ole blandannut
me blandaamme luo emme blandaa me olemme blandanneet luo emme ole blandanneet
te
Te
blandaatte luo
-"-
ette blandaa
-"-
te
Te
olette blandanneet
olette blandannut
ette ole blandanneet
ette ole blandannut
he blandaavat luo eivät blandaa he ovat blandanneet eivät ole blandanneet
passiivi blandataan luo ei blandata passiivi on blandattu ei ole blandattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä blandasin luo en blandannut minä olin blandannut en ollut blandannut
sinä blandasit luo et blandannut sinä olit blandannut et ollut blandannut
hän blandasi luo ei blandannut hän oli blandannut ei ollut blandannut
me blandasimme luo emme blandanneet me olimme blandanneet emme olleet blandanneet
te
Te
blandasitte luo
-"-
ette blandanneet
ette blandannut
te
Te
olitte blandanneet
olitte blandannut
ette olleet blandanneet
ette ollut blandannut
he blandasivat luo eivät blandanneet he olivat blandanneet eivät olleet blandanneet
passiivi blandattiin ei blandattu passiivi oli blandattu ei ollut blandattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä blandaisin luo en blandaisi minä olisin blandannut en olisi blandannut
sinä blandaisit luo et blandaisi sinä olisit blandannut et olisi blandannut
hän blandaisi luo ei blandaisi hän olisi blandannut ei olisi blandannut
me blandaisimme luo emme blandaisi me olisimme blandanneet emme olisi blandanneet
te
Te
blandaisitte luo
-"-
ette blandaisi
-"-
te
Te
olisitte blandanneet
olisitte blandannut
ette olisi blandanneet
ette olisi blandannut
he blandaisivat luo eivät blandaisi he olisivat blandanneet eivät olisi blandanneet
passiivi blandattaisiin luo ei blandattaisi luo passiivi olisi blandattu ei olisi blandattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä blandannen en blandanne minä lienen blandannut en liene blandannut
sinä blandannet et blandanne sinä lienet blandannut et liene blandannut
hän blandannee ei blandanne hän lienee blandannut ei liene blandannut
me blandannemme emme blandanne me lienemme blandanneet emme liene blandanneet
te
Te
blandannette
-"-
ette blandanne
-"-
te
Te
lienette blandanneet
lienette blandannut
ette liene blandanneet
ette liene blandannut
he blandannevat eivät blandanne he lienevät blandanneet eivät liene blandanneet
passiivi blandattaneen ei blandattane passiivi lienee blandattu ei liene blandattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä blandaa älä blandaa sinä
hän blandatkoon älköön blandatko hän olkoon blandannut älköön olko blandannut
me blandatkaamme älkäämme blandatko me
te
Te
blandatkaa
-"-
älkää blandatko
-"-
te
Te
he blandatkoot älkööt blandatko he olkoot blandanneet älkööt olko blandanneet
passiivi blandattakoon älköön blandattako passiivi olkoon blandattu älköön olko blandattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. blandata preesens blandaava blandattava
pitkä 1. blandatakseen1 perfekti blandannut blandattu
2. inessiivi blandatessa2 blandattaessa agentti blandaama4
instruktiivi blandaten kielteinen agentti blandaamaton
3. inessiivi blandaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi blandaamasta
illatiivi blandaamaan
adessiivi blandaamalla
abessiivi blandaamatta
instruktiivi blandaaman blandattaman
4. nominatiivi blandaaminen
partitiivi blandaamista
5. blandaamaisillaan3