Liite:Verbitaivutus/suomi/bailata

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä bailaan en bailaa minä olen bailannut en ole bailannut
sinä bailaat et bailaa sinä olet bailannut et ole bailannut
hän bailaa ei bailaa hän on bailannut ei ole bailannut
me bailaamme emme bailaa me olemme bailanneet emme ole bailanneet
te
Te
bailaatte
-"-
ette bailaa
-"-
te
Te
olette bailanneet
olette bailannut
ette ole bailanneet
ette ole bailannut
he bailaavat eivät bailaa he ovat bailanneet eivät ole bailanneet
passiivi bailataan ei bailata passiivi on bailattu ei ole bailattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä bailasin en bailannut minä olin bailannut en ollut bailannut
sinä bailasit et bailannut sinä olit bailannut et ollut bailannut
hän bailasi ei bailannut hän oli bailannut ei ollut bailannut
me bailasimme emme bailanneet me olimme bailanneet emme olleet bailanneet
te
Te
bailasitte
-"-
ette bailanneet
ette bailannut
te
Te
olitte bailanneet
olitte bailannut
ette olleet bailanneet
ette olleet bailannut
he bailasivat eivät bailanneet he olivat bailanneet eivät olleet bailanneet
passiivi bailattiin ei bailattu passiivi oli bailattu ei ollut bailattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä bailaisin en bailaisi minä olisin bailannut en olisi bailannut
sinä bailaisit et bailaisi sinä olisit bailannut et olisi bailannut
hän bailaisi ei bailaisi hän olisi bailannut ei olisi bailannut
me bailaisimme emme bailaisi me olisimme bailanneet emme olisi bailanneet
te
Te
bailaisitte
-"-
ette bailaisi
-"-
te
Te
olisitte bailanneet
olisitte bailannut
ette olisi bailanneet
ette olisi bailannut
he bailaisivat eivät bailaisi he olisivat bailanneet eivät olisi bailanneet
passiivi bailattaisiin ei bailattaisi passiivi olisi bailattu ei olisi bailattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä bailannen en bailanne minä lienen bailannut en liene bailannut
sinä bailannet et bailanne sinä lienet bailannut et liene bailannut
hän bailannee ei bailanne hän lienee bailannut ei liene bailannut
me bailannemme emme bailanne me lienemme bailanneet emme liene bailanneet
te
Te
bailannette
-"-
ette bailanne
-"-
te
Te
lienette bailanneet
lienette bailannut
ette liene bailanneet
ette liene bailannut
he bailannevat eivät bailanne he lienevät bailanneet eivät liene bailanneet
passiivi bailattaneen ei bailattane passiivi lienee bailattu ei liene bailattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä bailaa älä bailaa sinä
hän bailatkoon älköön bailatko hän olkoon bailannut älköön olko bailannut
me bailatkaamme älkäämme bailatko me
te
Te
bailatkaa
-"-
älkää bailatko
-"-
te
Te
he bailatkoot älkööt bailatko he olkoot bailanneet älkööt olko bailanneet
passiivi bailattakoon älköön bailattako passiivi olkoon bailattu älköön olko bailattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. bailata preesens bailaava bailattava
pitkä 1. bailatakseen1 perfekti bailannut bailattu
2. inessiivi bailatessa2 bailattaessa agentti bailaama4
instruktiivi bailaten kielteinen agentti bailaamaton
3. inessiivi bailaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi bailaamasta
illatiivi bailaamaan
adessiivi bailaamalla
abessiivi bailaamatta
instruktiivi bailaaman bailattaman
4. nominatiivi bailaaminen
partitiivi bailaamista
5 bailaamaisillaan3