Liite:Verbitaivutus/suomi/arkuttaa

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä arkutan luo en arkuta luo minä olen arkuttanut luo en ole arkuttanut
sinä arkutat luo et arkuta sinä olet arkuttanut et ole arkuttanut
hän arkuttaa ei arkuta hän on arkuttanut ei ole arkuttanut
me arkutamme luo emme arkuta me olemme arkuttaneet luo emme ole arkuttaneet
te
Te
arkutatte luo
-"-
ette arkuta
-"-
te
Te
olette arkuttaneet
olette arkuttanut
ette ole arkuttaneet
ette ole arkuttanut
he arkuttavat luo eivät arkuta he ovat arkuttaneet eivät ole arkuttaneet
passiivi arkutetaan luo ei arkuteta luo passiivi on arkutettu luo ei ole arkutettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä arkutin luo en arkuttanut minä olin arkuttanut luo en ollut arkuttanut
sinä arkutit luo et arkuttanut sinä olit arkuttanut et ollut arkuttanut
hän arkutti luo ei arkuttanut hän oli arkuttanut ei ollut arkuttanut
me arkutimme luo emme arkuttaneet me olimme arkuttaneet emme olleet arkuttaneet
te
Te
arkutitte luo
-"-
ette arkuttaneet
ette arkuttanut
te
Te
olitte arkuttaneet
olitte arkuttanut
ette olleet arkuttaneet
ette ollut arkuttanut
he arkuttivat luo eivät arkuttaneet he olivat arkuttaneet eivät olleet arkuttaneet
passiivi arkutettiin luo ei arkutettu passiivi oli arkutettu ei ollut arkutettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä arkuttaisin luo en arkuttaisi minä olisin arkuttanut en olisi arkuttanut
sinä arkuttaisit luo et arkuttaisi sinä olisit arkuttanut et olisi arkuttanut
hän arkuttaisi luo ei arkuttaisi hän olisi arkuttanut ei olisi arkuttanut
me arkuttaisimme luo emme arkuttaisi me olisimme arkuttaneet emme olisi arkuttaneet
te
Te
arkuttaisitte luo
-"-
ette arkuttaisi
-"-
te
Te
olisitte arkuttaneet
olisitte arkuttanut
ette olisi arkuttaneet
ette olisi arkuttanut
he arkuttaisivat luo eivät arkuttaisi he olisivat arkuttaneet eivät olisi arkuttaneet
passiivi arkutettaisiin luo ei arkutettaisi luo passiivi olisi arkutettu ei olisi arkutettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä arkuttanen luo en arkuttane luo minä lienen arkuttanut en liene arkuttanut
sinä arkuttanet luo et arkuttane sinä lienet arkuttanut et liene arkuttanut
hän arkuttanee luo ei arkuttane hän lienee arkuttanut ei liene arkuttanut
me arkuttanemme luo emme arkuttane me lienemme arkuttaneet emme liene arkuttaneet
te
Te
arkuttanette luo
-"-
ette arkuttane
-"-
te
Te
lienette arkuttaneet
lienette arkuttanut
ette liene arkuttaneet
ette liene arkuttanut
he arkuttanevat luo eivät arkuttane he lienevät arkuttaneet eivät liene arkuttaneet
passiivi arkutettaneen luo ei arkutettane luo passiivi lienee arkutettu ei liene arkutettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä arkuta älä arkuta sinä
hän arkuttakoon luo älköön arkuttako luo hän olkoon arkuttanut älköön olko arkuttanut
me arkuttakaamme luo älkäämme arkuttako me
te
Te
arkuttakaa luo
-"-
älkää arkuttako
-"-
te
Te
he arkuttakoot luo älkööt arkuttako he olkoot arkuttaneet älkööt olko arkuttaneet
passiivi arkutettakoon luo älköön arkutettako luo passiivi olkoon arkutettu älköön olko arkutettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. arkuttaa preesens arkuttava arkutettava
pitkä 1. arkuttaakseen luo1 perfekti arkuttanut arkutettu
2. inessiivi arkuttaessa luo2 arkutettaessa agentti arkuttama4
instruktiivi arkuttaen luo kielteinen agentti arkuttamaton
3. inessiivi arkuttamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi arkuttamasta
illatiivi arkuttamaan
adessiivi arkuttamalla
abessiivi arkuttamatta
instruktiivi arkuttaman arkutettaman
4. nominatiivi arkuttaminen
partitiivi arkuttamista
5. arkuttamaisillaan3