Liite:Verbitaivutus/suomi/approksimoida

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä approksimoin
(approksimoitsen)
en approksimoi
(approksimoitse)
minä olen approksimoinut en ole approksimoinut
sinä approksimoit
(approksimoitset)
et approksimoi
(approksimoitse)
sinä olet approksimoinut et ole approksimoinut
hän approksimoi
(approksimoitsee)
ei approksimoi
(approksimoitse)
hän on approksimoinut ei ole approksimoinut
me approksimoimme
(approksimoitsemme)
emme approksimoi
(approksimoitse)
me olemme approksimoineet emme ole approksimoineet
te
Te
approksimoitte
(approksimoitsette)
-"-
ette approksimoi
(approksimoitse)
-"-
te
Te
olette approksimoineet
olette approksimoinut
ette ole approksimoineet
ette ole approksimoinut
he approksimoivat
(approksimoitsevat)
eivät approksimoi
(approksimoitse)
he ovat approksimoineet eivät ole approksimoineet
passiivi approksimoidaan ei approksimoida passiivi on approksimoitu ei ole approksimoitu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä approksimoin
(approksimoitsin)
en approksimoinut minä olin approksimoinut en ollut approksimoinut
sinä approksimoit
(approksimoitsit)
et approksimoinut sinä olit approksimoinut et ollut approksimoinut
hän approksimoi
(approksimoitsi)
ei approksimoinut hän oli approksimoinut ei ollut approksimoinut
me approksimoimme
(approksimoitsimme)
emme approksimoineet me olimme approksimoineet emme olleet approksimoineet
te
Te
approksimoitte
(approksimoitsitte)
-"-
ette approksimoineet
ette approksimoinut
te
Te
olitte approksimoineet
olitte approksimoinut
ette olleet approksimoineet
ette ollut approksimoinut
he approksimoivat
(approksimoitsivat)
eivät approksimoineet he olivat approksimoineet eivät olleet approksimoineet
passiivi approksimoitiin ei approksimoitu passiivi oli approksimoitu ei ollut approksimoitu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä approksimoisin
(approksimoitsisin)
en approksimoisi
(approksimoitsisi)
minä olisin approksimoinut en olisi approksimoinut
sinä approksimoisit
(approksimoitsisit)
et approksimoisi
(approksimoitsisi)
sinä olisit approksimoinut et olisi approksimoinut
hän approksimoisi
(approksimoitsisi)
ei approksimoisi
(approksimoitsisi)
hän olisi approksimoinut ei olisi approksimoinut
me approksimoisimme
(approksimoitsisimme)
emme approksimoisi
(approksimoitsisi)
me olisimme approksimoineet emme olisi approksimoineet
te
Te
approksimoisitte
(approksimoitsisitte)
-"-
ette approksimoisi
(approksimoitsisi)
-"-
te
Te
olisitte approksimoineet
olisitte approksimoinut
ette olisi approksimoineet
ette olisi approksimoinut
he approksimoisivat
(approksimoitsisivat)
eivät approksimoisi
(approksimoitsisi)
he olisivat approksimoineet eivät olisi approksimoineet
passiivi approksimoitaisiin ei approksimoitaisi passiivi olisi approksimoitu ei olisi approksimoitu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä approksimoinen en approksimoine minä lienen approksimoinut en liene approksimoinut
sinä approksimoinet et approksimoine sinä lienet approksimoinut et liene approksimoinut
hän approksimoinee ei approksimoine hän lienee approksimoinut ei liene approksimoinut
me approksimoinemme emme approksimoine me lienemme approksimoineet emme liene approksimoineet
te
Te
approksimoinette
-"-
ette approksimoine
-"-
te
Te
lienette approksimoineet
lienette approksimoinut
ette liene approksimoineet
ette liene approksimoinut
he approksimoinevat eivät approksimoine he lienevät approksimoineet eivät liene approksimoineet
passiivi approksimoitaneen ei approksimoitane passiivi lienee approksimoitu ei liene approksimoitu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä approksimoi
(approksimoitse)
älä approksimoi
(approksimoitse)
sinä
hän approksimoikoon älköön approksimoiko hän olkoon approksimoinut älköön olko approksimoinut
me approksimoikaamme älkäämme approksimoiko me
te
Te
approksimoikaa
-"-
älkää approksimoiko
-"-
te
Te
he approksimoikoot älkööt approksimoiko he olkoot approksimoineet älkööt olko approksimoineet
passiivi approksimoitakoon älköön approksimoitako passiivi olkoon approksimoitu älköön olko approksimoitu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. approksimoida preesens approksimoiva
(approksimoitseva)
approksimoitava
pitkä 1. approksimoidakseen1 perfekti approksimoinut approksimoitu
2. inessiivi approksimoidessa2 approksimoitaessa agentti approksimoima
(approksimoitsema)4
instruktiivi approksimoiden kielteinen agentti approksimoimaton
(approksimoitsematon)
3. inessiivi approksimoimassa
(approksimoitsemassa)
1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi approksimoimasta
(approksimoitsemasta)
illatiivi approksimoimaan
(approksimoitsemaan)
adessiivi approksimoimalla
(approksimoitsemalla)
abessiivi approksimoimatta
(approksimoitsematta)
instruktiivi approksimoiman
(approksimoitseman)
approksimoitaman
4. nominatiivi approksimoiminen
(approksimoitseminen)
partitiivi approksimoimista
(approksimoitsemista)
5. approksimoimaisillaan
(approksimoitsemaisillaan)3