Liite:Verbitaivutus/suomi/angstata

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä angstaan luo en angstaa minä olen angstannut luo en ole angstannut
sinä angstaat luo et angstaa sinä olet angstannut et ole angstannut
hän angstaa luo ei angstaa hän on angstannut ei ole angstannut
me angstaamme luo emme angstaa me olemme angstanneet luo emme ole angstanneet
te
Te
angstaatte luo
-"-
ette angstaa
-"-
te
Te
olette angstanneet
olette angstannut
ette ole angstanneet
ette ole angstannut
he angstaavat luo eivät angstaa he ovat angstanneet eivät ole angstanneet
passiivi angstataan luo ei angstata passiivi on angstattu ei ole angstattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä angstasin luo en angstannut minä olin angstannut luo en ollut angstannut
sinä angstasit luo et angstannut sinä olit angstannut et ollut angstannut
hän angstasi luo ei angstannut hän oli angstannut ei ollut angstannut
me angstasimme luo emme angstanneet me olimme angstanneet emme olleet angstanneet
te
Te
angstasitte luo
-"-
ette angstanneet
ette angstannut
te
Te
olitte angstanneet
olitte angstannut
ette olleet angstanneet
ette ollut angstannut
he angstasivat luo eivät angstanneet he olivat angstanneet eivät olleet angstanneet
passiivi angstattiin ei angstattu passiivi oli angstattu ei ollut angstattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä angstaisin luo en angstaisi minä olisin angstannut en olisi angstannut
sinä angstaisit luo et angstaisi sinä olisit angstannut et olisi angstannut
hän angstaisi luo ei angstaisi hän olisi angstannut ei olisi angstannut
me angstaisimme luo emme angstaisi me olisimme angstanneet emme olisi angstanneet
te
Te
angstaisitte luo
-"-
ette angstaisi
-"-
te
Te
olisitte angstanneet
olisitte angstannut
ette olisi angstanneet
ette olisi angstannut
he angstaisivat luo eivät angstaisi he olisivat angstanneet eivät olisi angstanneet
passiivi angstattaisiin luo ei angstattaisi luo passiivi olisi angstattu ei olisi angstattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä angstannen en angstanne minä lienen angstannut en liene angstannut
sinä angstannet et angstanne sinä lienet angstannut et liene angstannut
hän angstannee ei angstanne hän lienee angstannut ei liene angstannut
me angstannemme emme angstanne me lienemme angstanneet emme liene angstanneet
te
Te
angstannette
-"-
ette angstanne
-"-
te
Te
lienette angstanneet
lienette angstannut
ette liene angstanneet
ette liene angstannut
he angstannevat eivät angstanne he lienevät angstanneet eivät liene angstanneet
passiivi angstattaneen ei angstattane passiivi lienee angstattu ei liene angstattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä angstaa älä angstaa sinä
hän angstatkoon älköön angstatko hän olkoon angstannut älköön olko angstannut
me angstatkaamme älkäämme angstatko me
te
Te
angstatkaa
-"-
älkää angstatko
-"-
te
Te
he angstatkoot älkööt angstatko he olkoot angstanneet älkööt olko angstanneet
passiivi angstattakoon älköön angstattako passiivi olkoon angstattu älköön olko angstattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. angstata preesens angstaava luo angstattava
pitkä 1. angstatakseen1 perfekti angstannut angstattu
2. inessiivi angstatessa2 angstattaessa agentti angstaama4
instruktiivi angstaten kielteinen agentti angstaamaton
3. inessiivi angstaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi angstaamasta
illatiivi angstaamaan
adessiivi angstaamalla
abessiivi angstaamatta
instruktiivi angstaaman angstattaman
4. nominatiivi angstaaminen
partitiivi angstaamista
5. angstaamaisillaan3