Liite:Verbitaivutus/suomi/ammentaa

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ammennan en ammenna minä olen ammentanut en ole ammentanut
sinä ammennat et ammenna sinä olet ammentanut et ole ammentanut
hän ammentaa ei ammenna hän on ammentanut ei ole ammentanut
me ammennamme emme ammenna me olemme ammentaneet emme ole ammentaneet
te
Te
ammennatte
-"-
ette ammenna
-"-
te
Te
olette ammentaneet
olette ammentanut
ette ole ammentaneet
ette ole ammentanut
he ammentavat eivät ammenna he ovat ammentaneet eivät ole ammentaneet
passiivi ammennetaan ei ammenneta passiivi on ammennettu ei ole ammennettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ammensin en ammentanut minä olin ammentanut en ollut ammentanut
sinä ammensit et ammentanut sinä olit ammentanut et ollut ammentanut
hän ammensi ei ammentanut hän oli ammentanut ei ollut ammentanut
me ammensimme emme ammentaneet me olimme ammentaneet emme olleet ammentaneet
te
Te
ammensitte
-"-
ette ammentaneet
ette ammentanut
te
Te
olitte ammentaneet
olitte ammentanut
ette olleet ammentaneet
ette ollut ammentanut
he ammensivat eivät ammentaneet he olivat ammentaneet eivät olleet ammentaneet
passiivi ammennettiin ei ammennettu passiivi oli ammennettu ei ollut ammennettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ammentaisin en ammentaisi minä olisin ammentanut en olisi ammentanut
sinä ammentaisit et ammentaisi sinä olisit ammentanut et olisi ammentanut
hän ammentaisi ei ammentaisi hän olisi ammentanut ei olisi ammentanut
me ammentaisimme emme ammentaisi me olisimme ammentaneet emme olisi ammentaneet
te
Te
ammentaisitte
-"-
ette ammentaisi
-"-
te
Te
olisitte ammentaneet
olisitte ammentanut
ette olisi ammentaneet
ette olisi ammentanut
he ammentaisivat eivät ammentaisi he olisivat ammentaneet eivät olisi ammentaneet
passiivi ammennettaisiin ei ammennettaisi passiivi olisi ammennettu ei olisi ammennettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ammentanen en ammentane minä lienen ammentanut en liene ammentanut
sinä ammentanet et ammentane sinä lienet ammentanut et liene ammentanut
hän ammentanee ei ammentane hän lienee ammentanut ei liene ammentanut
me ammentanemme emme ammentane me lienemme ammentaneet emme liene ammentaneet
te
Te
ammentanette
-"-
ette ammentane
-"-
te
Te
lienette ammentaneet
lienette ammentanut
ette liene ammentaneet
ette liene ammentanut
he ammentanevat eivät ammentane he lienevät ammentaneet eivät liene ammentaneet
passiivi ammennettaneen ei ammennettane passiivi lienee ammennettu ei liene ammennettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä ammenna älä ammenna sinä
hän ammentakoon älköön ammentako hän olkoon ammentanut älköön olko ammentanut
me ammentakaamme älkäämme ammentako me
te
Te
ammentakaa
-"-
älkää ammentako
-"-
te
Te
he ammentakoot älkööt ammentako he olkoot ammentaneet älkööt olko ammentaneet
passiivi ammennettakoon älköön ammennettako passiivi olkoon ammennettu älköön olko ammennettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. ammentaa preesens ammentava ammennettava
pitkä 1. ammentaakseen1 perfekti ammentanut ammennettu
2. inessiivi ammentaessa2 ammennettaessa agentti ammentama4
instruktiivi ammentaen kielteinen agentti ammentamaton
3. inessiivi ammentamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi ammentamasta
illatiivi ammentamaan
adessiivi ammentamalla
abessiivi ammentamatta
instruktiivi ammentaman ammennettaman
4. nominatiivi ammentaminen
partitiivi ammentamista
5. ammentamaisillaan3