Liite:Verbitaivutus/suomi/ammattilaistua

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ammattilaistun en ammattilaistu minä olen ammattilaistunut en ole ammattilaistunut
sinä ammattilaistut et ammattilaistu sinä olet ammattilaistunut et ole ammattilaistunut
hän ammattilaistuu ei ammattilaistu hän on ammattilaistunut ei ole ammattilaistunut
me ammattilaistumme emme ammattilaistu me olemme ammattilaistuneet emme ole ammattilaistuneet
te
Te
ammattilaistutte
-"-
ette ammattilaistu
-"-
te
Te
olette ammattilaistuneet
olette ammattilaistunut
ette ole ammattilaistuneet
ette ole ammattilaistunut
he ammattilaistuvat eivät ammattilaistu he ovat ammattilaistuneet eivät ole ammattilaistuneet
passiivi ammattilaistutaan ei ammattilaistuta passiivi on ammattilaistuttu ei ole ammattilaistuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ammattilaistuin en ammattilaistunut minä olin ammattilaistunut en ollut ammattilaistunut
sinä ammattilaistuit et ammattilaistunut sinä olit ammattilaistunut et ollut ammattilaistunut
hän ammattilaistui ei ammattilaistunut hän oli ammattilaistunut ei ollut ammattilaistunut
me ammattilaistuimme emme ammattilaistuneet me olimme ammattilaistuneet emme olleet ammattilaistuneet
te
Te
ammattilaistuitte
-"-
ette ammattilaistuneet
ette ammattilaistunut
te
Te
olitte ammattilaistuneet
olitte ammattilaistunut
ette olleet ammattilaistuneet
ette ollut ammattilaistunut
he ammattilaistuivat eivät ammattilaistuneet he olivat ammattilaistuneet eivät olleet ammattilaistuneet
passiivi ammattilaistuttiin ei ammattilaistuttu passiivi oli ammattilaistuttu ei ollut ammattilaistuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ammattilaistuisin en ammattilaistuisi minä olisin ammattilaistunut en olisi ammattilaistunut
sinä ammattilaistuisit et ammattilaistuisi sinä olisit ammattilaistunut et olisi ammattilaistunut
hän ammattilaistuisi ei ammattilaistuisi hän olisi ammattilaistunut ei olisi ammattilaistunut
me ammattilaistuisimme emme ammattilaistuisi me olisimme ammattilaistuneet emme olisi ammattilaistuneet
te
Te
ammattilaistuisitte
-"-
ette ammattilaistuisi
-"-
te
Te
olisitte ammattilaistuneet
olisitte ammattilaistunut
ette olisi ammattilaistuneet
ette olisi ammattilaistunut
he ammattilaistuisivat eivät ammattilaistuisi he olisivat ammattilaistuneet eivät olisi ammattilaistuneet
passiivi ammattilaistuttaisiin ei ammattilaistuttaisi passiivi olisi ammattilaistuttu ei olisi ammattilaistuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ammattilaistunen en ammattilaistune minä lienen ammattilaistunut en liene ammattilaistunut
sinä ammattilaistunet et ammattilaistune sinä lienet ammattilaistunut et liene ammattilaistunut
hän ammattilaistunee ei ammattilaistune hän lienee ammattilaistunut ei liene ammattilaistunut
me ammattilaistunemme emme ammattilaistune me lienemme ammattilaistuneet emme liene ammattilaistuneet
te
Te
ammattilaistunette
-"-
ette ammattilaistune
-"-
te
Te
lienette ammattilaistuneet
lienette ammattilaistunut
ette liene ammattilaistuneet
ette liene ammattilaistunut
he ammattilaistunevat eivät ammattilaistune he lienevät ammattilaistuneet eivät liene ammattilaistuneet
passiivi ammattilaistuttaneen ei ammattilaistuttane passiivi lienee ammattilaistuttu ei liene ammattilaistuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä ammattilaistu älä ammattilaistu sinä
hän ammattilaistukoon älköön ammattilaistuko hän olkoon ammattilaistunut älköön olko ammattilaistunut
me ammattilaistukaamme älkäämme ammattilaistuko me
te
Te
ammattilaistukaa
-"-
älkää ammattilaistuko
-"-
te
Te
he ammattilaistukoot älkööt ammattilaistuko he olkoot ammattilaistuneet älkööt olko ammattilaistuneet
passiivi ammattilaistuttakoon älköön ammattilaistuttako passiivi olkoon ammattilaistuttu älköön olko ammattilaistuttu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. ammattilaistua preesens ammattilaistuva ammattilaistuttava
pitkä 1. ammattilaistuakseen1 perfekti ammattilaistunut ammattilaistuttu
2. inessiivi ammattilaistuessa2 ammattilaistuttaessa agentti ammattilaistuma4
instruktiivi ammattilaistuen kielteinen agentti ammattilaistumaton
3. inessiivi ammattilaistumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi ammattilaistumasta
illatiivi ammattilaistumaan
adessiivi ammattilaistumalla
abessiivi ammattilaistumatta
instruktiivi ammattilaistuman ammattilaistuttaman
4. nominatiivi ammattilaistuminen
partitiivi ammattilaistumista
5. ammattilaistumaisillaan3